Gå direkt till innehåll
Magnus Lunderquist (KD) nytillträdd ordförande i Region Skånes kulturnämnd. Foto: Kulturförvaltningen
Magnus Lunderquist (KD) nytillträdd ordförande i Region Skånes kulturnämnd. Foto: Kulturförvaltningen

Pressmeddelande -

Kulturnämnden har beslutat om verksamhetsplan och budget för 2019

Arbetet med att skapa förutsättningar för att göra konst och kultur tillgängligt för alla fortsätter. Barns och ungas tillgång till konst och kultur, både att uppleva och att själv skapa, är fortsatt prioriterat.

– Vi behöver stärka vårt arbete med att minska avståndet till kulturen och skapa förutsättningar för kultur för alla. För att kunna göra detta, behöver vi bli bättre på att tillvarata det civila samhällets engagemang och kunskap, stärka bibliotekens ställning och peka på kulturarvets betydelse. Det är tillsammans med folkhögskolor, studieförbund, kulturinstitutioner och andra aktörer som vi kan öka medborgarnas delaktighet och göra kulturen mer tillgänglig, säger Magnus Lunderquist (KD) nytillträdd ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

För att anpassa kulturnämndens budget till regionfullmäktiges beslut om ett regionbidrag på 302, 7 miljoner kronor, gör kulturnämnden uppehåll när det gäller utlysningar av sökbara utvecklingsmedel, verksamhetsbidragen fryses i stort sett på samma nivå som 2018 och förvaltningens administration minskar med 3 miljoner kronor.

Kulturnämnden kommer att göra en översyn av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag under 2019.

– Region Skåne står inför en ekonomisk omställning som kräver nytänkande och reflektion. Vi har i ett läge med besparingar försökt hitta en väg som värnar det långsiktiga arbetet med en kulturell infrastruktur som gör konst och kultur tillgängligt för oss alla i hela Skåne. Vi pausar därför utlysningar av utvecklingsmedel och kommer att använda 2019 för att göra en genomlysning och översyn av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag, säger Magnus Lunderquist (KD) nytillträdd ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Kort fakta om verksamhetsplan och budget för 2019
Kulturnämndens budget omsluter, inklusive förväntade statsbidrag, 505,4 miljoner kronor. Kulturnämndens regionbidrag för 2019 utgör 302,7 miljoner kronor. Regionbidraget innehåller en besparing med 17,1 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2018.

Huvuddelen av budgeten fördelas som verksamhetsbidrag direkt till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra organisationer.

Statens kulturråds beslut om det statliga anslaget till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen, tas först i slutet av januari 2019. I avvaktan på Kulturrådets beslut, har statsbidraget beräknats till 202,7 miljoner kronor. Kulturnämnden inväntar Kulturrådets beslut och fastställer därefter slutgiltig budget för 2019 vid sammanträdet den 14 februari.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget utgår ifrån Region Skånes budget och verksamhetsplan för 2019 och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Beslut och handlingar
Verksamhetsplan och budget för 2019 beslutades i enlighet med ordförandes förslag till beslut. Kulturnämnden biföll ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna om att en risk- och konsekvensanalys av besparingarna ska tas fram till kulturnämndens sammanträde den 14 februari.

Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes hemsida: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Protokollet justeras och publiceras på sidan inom fjorton dagar från sammanträdet.

Kulturnämndens ledamöter tillträdde den 1 januari 2019, en lista på nämndens ledamöter finns tillgänglig på skane.se (följ länken).

För mer information och kommentarer
Kulturnämndens ordförande Magnus Lunderquist (KD) tfn 0731-51 42 47

1:e vice ordförande Cristina Glad (L) tfn 0708-16 85 70

Region Skånes kulturförvaltning
Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 300 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.

Presskontakt

Region Skånes kulturförvaltning, kommunikationschef: Eva Nilsson

Region Skånes kulturförvaltning, kommunikationschef: Eva Nilsson

Kommunikationschef Region Skånes kulturförvaltning 040-675 37 22 Kultur Skånes hemsida

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden