Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturnämnden sammanträder den 10 juni

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder fredagen den 10 juni 2011 mellan klockan 13.00 och cirka 16.00. Kulturnämnden beslutar bland annat om vilka tio konstnärer som får ett stipendium à  100 000 kr vardera. Ett pressmeddelande om konststipendiaterna skickas ut direkt efter beslut. Ett pressmeddelande angående övriga ärenden skickas ut efter sammanträdets slut. 

Dagordning

 1. Justering
 2. Aktuell information
 3. Region Skånes konststipendiater 2011
 4. Regionalt kulturpedagogiskt uppdrag till Drömmarnas Hus
 5. Visualiseringsprojekt inom kulturarvsområdet
 6. Regional kulturarvsstrategi för Skåne
 7. Redovisning av statligt bidrag 2010 för kulturverksamhet
 8. Kulturnämndens delårsrapport för januari-april 2011
 9. Information. Planeringsdirektiv för arbetet med budget och verksamhetsplan 2012-2014 samt förvaltningsuppdrag 2012
 10. Anmälan av delegationsbeslut
 11. Anmälan av informationshadlingar

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38
Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 6753 759

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Region Skånes kulturförvaltning, kommunikationschef: Eva Nilsson

Region Skånes kulturförvaltning, kommunikationschef: Eva Nilsson

Kommunikationschef Region Skånes kulturförvaltning 040-675 37 22

Relaterat material