Skip to main content

Kulturnämnden sammanträder den 27 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2011 12:03 CEST

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 27 oktober 2011 mellan klockan 9.00 och cirka 11.30. Kulturnämnden har bjudit in till presskonferens kl 11.45 på Stapelbädden, Stapelbäddsgatan 3 i Malmö, för att presentera årets mottagare av Region Skånes kulturpris och särskild kulturutmärkelse. Pressmeddelande om vilka dessa är skickas ut efter presskonferensen, kl 12.30. Ett pressmeddelande om beslut i kulturnämndens övriga ärenden skickas ut kl 13.30.

Dagordning

 1. Justering
 2. Regionala kulturella lärprocesser för barn och unga – metodinriktade utvecklingsinsatser
 3. Region Skånes kulturpristagare 2011
 4. Region Skånes särskilda kulturutmärkelse 2011
 5. Regional kulturplan 2011-2012
 6. Förhandlingsframställan avseende regionalt fördelade statliga medel till regional kulturverksamhet
 7. Inköp av konst till Region Skånes konstsamling
 8. Nya riktlinjer för utvecklingsbidrag inom kulturområdet samt bidrag till musikarrangörer
 9. Bidrag till Musik i Skåne för Music Around 2012
 10. Bidrag till Helsingborgs Stadsteater för fas II och III av projektet ”Outreach”
 11. Bidrag till Bibu.se för Biennalen 2012
 12. Omdisponering i internbudget 2011
 13. Aktuell information
 14. Anmälan av delegationsbeslut

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 6753 759

Presskontakt: kommunikationsstrateg Eva Nilsson Mesch tfn 040-6753 722

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska arbeta för ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets samt kvalitet och nytänkande. Uppdraget ska kännetecknas av en lokalt förankrad och gränsöverskridande extern samverkan med tydligt medborgarfokus.