Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturnämnden sammanträder den 6 februari

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 6 februari 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning
1.  Justering
2.  Justering av kulturnämndens delegationsordning
3.  Återstart av webbplatsen Terra Scaniae
4.  Remiss. Bidrag till försvarshistorisk verksamhet – en översyn
5.  Remiss. Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering
6.  Regional strategi för kulturella och kreativa näringar
7.  Lokaler för de medicinhistoriska samlingarna i Helsingborg
8.  Konstens vecka barn och unga
9.  Aktuell information
10.  Anmälan av delegationsbeslut
11.  Anmälan av informationshandlingar

För mer information:
Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 675 37 59

Presskontakt Kultur Skåne: Eva Nilsson Mesch, kommunikationsstrateg,
tfn 040-675 37 22

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden