Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturnämnden sammanträder den 8 mars

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 8 mars 2012 mellan klockan 13.00 och cirka 16.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

  1. Justering
  2. Tillgängliggörande av Region Skånes konstsamling på Internet
  3. Kulturnämndens årsredovisning 2011
  4. Intern kontroll 2011
  5. Plan för intern kontroll 2012
  6. Aktuell information
  7. Anmälan av delegationsbeslut

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 6753 759

Presskontakt Kultur Skåne: kommunikationsstrateg Eva Nilsson Mesch
tfn 040-6753 722

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska arbeta för ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets samt kvalitet och nytänkande. Uppdraget ska kännetecknas av en lokalt förankrad och gränsöverskridande extern samverkan med tydligt medborgarfokus.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977