Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 1 juli 2021: Skåne har passerat 1 miljon vaccinationer

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 1 juli 2021: Skåne har passerat 1 miljon vaccinationer

Över en miljon vaccinationer mot covid-19 har nu genomförts i Skåne. Arbetet fortsätter i hög takt och vissa åldersgrupper är nästan färdigvaccinerade. Region Skåne arbetar systematiskt för att nå alla skåningar med budskapet om vikten av att vaccinera sig mot covid-19.

På onsdagen passerade Skåne 1 miljon vaccinationer mot covid-19. Totalt har 56,3 procent av skåningar över 18 år fått en första dos och 36,3 procent har fått en andra. I åldersgruppen 90 år och uppåt är över 96 procent fullvaccinerade och bland de som är över 65 år är motsvarande siffra nästan 82 procent.

– Stort tack alla skåningar för att ni vaccinerar er! Nu är det viktigt att vi fortsätter i samma anda. För den som ännu inte har bokat tid för vaccination i de grupper som är aktuella för bokning, är det hög tid att göra det nu. Det är också viktigt att alla som har fått en första dos, även tar den andra, för att på så sätt få ett fullgott skydd mot sjukdomen, säger Maria Landgren, vaccinationssamordnare i Region Skåne.

I Sverige används Pfizers och Modernas vaccin till de som är under 65 år och Astras till de som är över 65 år. Samtliga tre vaccinsorter ger ett mycket gott skydd mot samtliga varianter av viruset, även deltavarianten.

Sedan igår kväll kan alla som är 25 år och uppåt boka tid för vaccination. Det finns tider att boka i hela Skåne och på skane.se finns en översikt över var det finns lediga tider.

Nu börjar covidbeviset gälla
Idag, den 1 juli, börjar EU:s digitala covidbevis att gälla. I E-hälsomyndighetens e-tjänst Covidbevis.se kan den som blivit vaccinerad få ett bevis på sin vaccination mot covid-19. Covidbeviset ska göra det lättare att resa inom EU och går att hämta till mobil, dator eller surfplatta. Det är E-hälsomyndigheten som står för utfärdandet av beviset. Hälso- och sjukvården skriver inga intyg, det är covidbeviset som är den handling som kan användas som reseintyg inom EU. Journalanteckning eller vaccinationskort är inte giltiga som reseintyg. Innan den vaccinerade kan hämta sitt covidbevis behöver vaccinationen ha rapporterats in till det Nationella vaccinationsregistret av den vårdgivare som har utfört vaccinationen. Rapporteringen ska ske inom sju dagar och därför kan det dröja några dagar från vaccination tills att beviset går att hämta ut från covidbevis.se. Det går sedan att logga in med e-legitimation på covidbevis.se för att hämta, skriva ut eller spara sitt vaccinationsbevis. För att kunna hämta covidbeviset krävs ett svenskt personnummer. På E-hälsomyndighetens hemsida finns all aktuell information om covidbevis och hur det fungerar, www.ehalsomyndigheten.se.

Region Skåne vill nå alla
För att alla ska kunna fatta ett välinformerat och genomtänkt beslut om vaccination mot covid-19, är det viktigt att Region Skåne når alla invånare med information om vaccinationen och hur man blir vaccinerad. Det innebär att informationen ska vara lättillgänglig och enkel att ta till sig. Därför samverkar också Region Skåne med många aktörer, nätverk, föreningar och organisationer som både bidrar i vaccinationsarbetet och med att sprida information. På Region Skånes hemsida finns material för den som själv vill bidra och hjälpa till att nå ut med informationsmaterial: www.skane.se/vaccininfo.

Dessutom pågår en kampanj i sociala medier, där information om vaccination sprids på flera språk. Just nu görs en särskild satsning på arabiska, somaliska och farsi, som hittills har nått drygt 60000 skåningar, vilket är ungefär 60 procent av denna målgrupp över 35 år i sociala medier. Frågorna som ställs i kommentarfälten handlar om allt från hur man bokar tid för vaccination till exempelvis om det är lämpligt att vaccinera sig som gravid. Inläggen har genererat många kommentarer och delningar och många har också klickat sig vidare till 1177.se, där det finns mer information på ett tjugotal språk.

– Det är viktigt att nå ut till alla, men också en stor utmaning eftersom frågorna är många och ofta individuella. De kan inte besvaras brett utan kräver dialog. Därför gör vi den här satsningen, Region Skåne behöver vara närvarande även på olika digitala kanaler, säger Anna Strömblad, kommunikationsdirektör Region Skåne.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 618476

Totalt antal färdigvaccinerade: 399411

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 26

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 156193

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 5

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 4

* Då Folkhälsomyndighetens databas Sminet tillfället ligger nere kan dessa siffror inte redovisas i dag.

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad