Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 10 juni 2021: Tänk igenom utlandsresan noga

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 10 juni 2021: Tänk igenom utlandsresan noga

När semester nu stundar för många skåningar, är det viktigt att vara medveten om hur covid-19 påverkar hur och vart man kan resa. Varken Region Skåne eller de privata vaccinatörerna utfärdar vaccinbevis eller reseintyg.

Den som planerar att resa utomlands i sommar, bör tänka igenom det noga. Covid-19 påverkar hur och vart vi kan resa. För att få komma in i vissa länder krävs ett reseintyg och det kan variera vilken sorts intyg som behövs. Det är landet som man reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. På sidan https://www.swedenabroad.se/sv/ kan man läsa mer om vad som gäller i olika länder.

Den skånska vården utfärdar inte vaccinintyg eller reseintyg som visar att du inte har covid-19. Inte heller de privata vaccinatörer som vaccinerar mot covid-19 just nu, utfärdar sådana intyg. Istället får den som behöver ett sådant vända sig till de privata företag som erbjuder det. Kostnaden för reseintyget får man stå för själv.

Just nu pågår ett arbete inom EU med att ta fram ett så kallat covidbevis. Det ska göra det lättare att resa inom unionen. Det är fortfarande landet som man reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. Ett gemensamt, digitalt EU-intyg är på gång och förväntas kunna vara i bruk den 1 juli.

– Ett vaccinbevis som är gemensamt för hela EU är naturligtvis positivt av flera skäl. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att den som planerar att resa alltid måste kontrollera vilka regler som gäller för det aktuella resmålet, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Mer information om reseintyg och vaccinbevis finns hos e-hälsomyndigheten och på 1177.se:

https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/

Covid-19 och resor - 1177 Vårdguiden

Skåningar med postcovid sökes
De allra flesta som blir sjuka i covid-19 blir helt återställda efter några veckor. För vissa blir besvären mer långvariga, med till exempel extrem trötthet, lukt- och smakbortfall och värk. Tillståndet brukar kallas för postcovid.

En nationell forskningsstudie med syfte att studera symtom, livskvalitet och funktions- och arbetsförmåga är nu igång. Studien riktar sig i första hand till patienter i primärvården som har haft covid-19 under det senaste året och som har kvarstående symtom mer än två månader efter insjuknandet.

Det är viktigt att människor från hela landet är med i studien och därför söks nu skåningar som vill delta. Anmälan till studien ”Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19” görs med e-legitimation på studiens hemsida: ds.se/covidstudie. Där finns också mer information.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 503 468

Totalt antal färdigvaccinerade: 241 780

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 112

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 155 203

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 17

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 17

Totalt antal avlidna med covid-19: Uppdateras på tisdagar

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad