Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 13 juli 2021: Snart 90 procent av alla över 65 år färdigvaccinerade

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 13 juli 2021: Snart 90 procent av alla över 65 år färdigvaccinerade

Den positiva utvecklingen i Region Skåne med allt färre fall fortsätter. Samtidigt är vaccinationsviljan hög och i gruppen 65 år och äldre är snart 90 procent fullvaccinerade.

– Förra veckan rapporterades 167 positiva fall i Skåne. Tittar man på åldersgrupper så är det i gruppen 20-29 år det förekommer flest fall, säger biträdande smittskyddsläkare Per Hagstam.

Egenprovtagningen i Skåne minskar och andelen positiva fall ligger kvar kring strax under tre procent. På nationell nivå har antalet som blivit smittade under utlandsresor ökat. Det har gjort att Folkhälsomyndigheten igår på nytt skärpte rekommendationer för testning efter utlandsresa.

– I korthet innebär det att alla, även svenska medborgare, som kommer från ett land utanför Norden ska ta ett PCR-test vid hemkomst/ankomst till Sverige, säger Per Hagstam.

Men det finns undantag och detaljerna i rekommendationerna kan man läsa hos Folkhälsomyndigheten.


Många väljer att vaccinera sig

Vaccinationsviljan är hög i Skåne. Det visar bland annat att bland de som är äldre än 65 år är snart 90 procent fullvaccinerade. Något som gör att i denna grupp upptäcks nu bara enskilda fall av covid-19.

– Det känns fantastiskt stort att vi kommit så långt med vaccinationerna. Det har varit ett enormt arbete att snabbt få allt på plats. Det är väldigt många som arbetar med detta, från planering av vaccinleveranser till sticket i skåningarnas armar, och siffrorna visar att de gör ett enastående arbete, säger vaccinationssamordnare Maria Landgren.

Men det är viktigt att vaccinera sig i alla åldersgrupper. I Skåne kan alla som fyllt 18 år boka in tid för vaccinering.

– Jag vill uppmana alla att prioritera att ta vaccin så fort man får möjlighet även nu i sommar. Det är inte bra att vänta trots ledigheter och sommarlov, säger Maria Landgren.

Lediga tider för vaccinering hittar man på skane.se

För att öka vaccinationsviljan bland unga vuxna har Region Skåne tagit fram informationsmaterial som kommer att användas i sociala medier och på Skånetrafikens informationsskärmar. Materialet har också skickats till Skånes samtliga kommuner för spridning och kommer att visas på Region Skånes väntrumsskärmar.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 712 922

Totalt antal färdigvaccinerade: 468 702

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 25

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 156 462

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 5

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 2

Antal avlidna med covid-19: 1 767

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad