Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 16 september 2021: Vaccination i moskén, på universitet och på Vallåkraträffen

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 16 september 2021: Vaccination i moskén, på universitet och på Vallåkraträffen

På måndag tar vårdcentralerna över uppdraget att vaccinera skåningarna mot covid-19. Arbetet med att nå ovaccinerade grupper pågår intensivt. I helgen kan den som besöker Vallåkraträffen passa på att vaccinera sig i det vaccinationstält som finns på plats.

Från och med måndagen den 20 september tar vårdcentralerna återigen över vaccinationen mot covid-19. För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad.

Den som har tagit en första dos hos någon av de privata vaccinatörerna ska ta även dos två på samma ställe. Den som ännu inte har bokat tid för dos ett bör passa på att göra det denna vecka, då det finns gott om tider hos de privata vaccinatörerna. Det går alltså inte att boka tid för vaccination till dagar som infaller efter söndagen. De privata vaccinatörerna fortsätter däremot några veckor till med att ge dos 2 för de som redan har en tid inbokad.

– Efterfrågan på vaccination är tyvärr fortsatt låg. Därför fortsätter vi med våra mer uppsökande aktiviteter. Vi märker att det personliga mötet ger god effekt, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinationssamordnare.
Arbetet går nu in i en fas där man identifierar grupper som är ovaccinerade och sätter in insatser där det behövs.

SFI jobbar med matchmaking
För att göra det ännu lättare för Skånes invånare att vaccinera sig arbetar Region Skåne och de skolor som undervisar svenska för invandrare, SFI, med så kallad matchmaking. Region Skåne kopplar samman olika verksamheter med en vaccinatör.

Skolan Hyllie Park har tidigare varit i kontakt med Region Skåne eftersom de har sett att flertalet av deras elever inte är vaccinerade. En del vet heller inte hur man gör för att boka en tid. Därför påbörjades en insats i förra veckan, där en person från skolan följde med eleverna till Min Doktor på Stadionmässan.

Många värnpliktiga tog chansen
Härom veckan samlade södra skånska regementet, P7, alla sina värnpliktiga för erbjudande om vaccination.
– Vi såg till att alla värnpliktiga var där. Sen fick man säga nej om man ville, säger Marcus Nilsson, kommunikationschef vid P7.
Många av de värnpliktiga valde att vaccinera sig.
– Vi har haft väldigt många frågor innan – hur och när kan man vaccinera sig till exempel. Alla värnpliktiga kommer inte från Skåne och vissa hade redan tagit spruta 1, säger Marcus Nilsson.
Den 1 oktober är det dags för vaccination igen. Något färre vaccineras då, eftersom några av de värnpliktiga fick spruta nr 2 vid det första vaccinationstillfället och alltså är färdigvaccinerade.

Vaccination på Vallåkraträffen
Efter förra veckans lyckade vaccinationsinsats i samband med MFF-matchen där ett 40-tal, framförallt yngre män, blev vaccinerade fortsätter Region Skåne vaccination på olika event. Till helgen kan man vaccinera sig i samband med Vallåkraträffen. MACC People är på plats med sitt vaccinationstält vid entrén till evenemanget på lördag mellan 10 och 18 och på söndag mellan 9 och 17.

Information och vaccination i moskén
Imorgon fredag kommer ett mobilt team att vara på plats i moskén (Skandinaviska WAKF) på Danska vägen 26 i Malmö mellan 14 och 16. De har sällskap av Länsstyrelsens hälsoinformatörer som svarar på frågor om vaccination och hjälper till att boka tid till den som inte har möjlighet att vaccinera sig på plats.

Studieförbund tar diskussionen
Sensus studieförbund är en av flera organisationer som har gjort extra insatser för att informera och uppmuntra till vaccination. Genom att möta personer på plats kan de diskutera rädslor, möta desinformation och hjälpa till att boka vaccinationer.

– Det händer mycket när man kommer ut och pratar med människor. Att ha direktkontakt med personer, gå till platser där de känner sig trygga och sprida kunskap är jätteviktigt, säger Buhaa Abdulrahaman, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund Skåne-Blekinge.

Med hjälp av flerspråkiga informatörer träffar de bland annat studiecirklar, föreningar och moskéer för att nå ut till de som ännu inte vaccinerat sig.

Informatörerna har fått anpassa sig efter personerna de möter och har i vissa fall även åkt hem till familjer.
– Det har kommit fram personer och frågat om inte informatörerna kan komma och besöka dem. Det kan vara att de känner flera de vet inte har vaccinerat sig men som har svårt att ta sig hit eller har svårt att förstå. Då har vi fått åka till dem. Våra informatörer är mer än bara informatörer. Det här är hela samhällets ansvar, vi måste hjälpas åt, säger Buhaa Abdulrahaman.

Malmö universitet
MACC People kommer att vara på plats i Malmö universitets lokal Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, måndag till onsdag mellan 10 och 14. Det är drop-in som gäller och alla är välkomna, även de som inte studerar eller jobbar vid universitetet, utan har vägarna förbi av annan anledning.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 897351

Totalt antal färdigvaccinerade: 823328

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 124

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 163240

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 33

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 7

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad