Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 18 december: Region Skåne går upp i förstärkningsläge på regional nivå

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 18 december: Region Skåne går upp i förstärkningsläge på regional nivå

Det allvarliga läget kring covid-19 gör att Region Skåne går in i regionalt förstärkningsläge från och med idag den 18 december. Det beslutade regiondirektör Alf Jönsson.

Det innebär att en särskild sjukvårdsledning kommer att samordna regionens insatser framöver.

–Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge med många nya covid-patienter som behöver sjukhusvård och ett ansträngt bemanningsläge. Det innebär att vi måste organisera oss för att kunna fatta ännu snabbare och kraftfullare beslut, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Under den senaste veckan har det varit en kraftig ökning av covid-patienter inom vården. Det kräver intensifierad regional samordning, prioriteringar på övergripande nivå och snabba beslutsprocesser som snabbt förankras i verksamheten.

Regiondirektör Alf Jönsson har därför beslutat att aktivera Region Skånes krisledningsstab från och med idag. En särskild sjukvårdsledning ska samordna regionens insatser, samverka med övriga aktörer och vidta åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

– Vi gör allt vi kan för att även kunna erbjuda skåningarna bästa möjliga vård. Därför behöver vi kunna ställa om snabbt. Förstärkningsläget gör att vi organiserar oss för att kunna förstärka verksamheten där det behövs som mest, säger Alf Jönsson.

Patienter kan flyttas till andra sjukhus

Just nu tar Region Skåne hand om många patienter med covid-19. Det betyder att patienter inte alltid kan vårdas på den ort där de söker vård, utan kan istället bli erbjudna vård på något annat sjukhus i Skåne där det finns tillgängliga vårdplatser.

– Vi tar största möjliga hänsyn till patienternas behov av vård och övervakning under förflyttningen. När det finns behov av att flytta patienter mellan sjukhus görs en medicinsk bedömning av ansvarig läkare och mottagande avdelning så att transporten sker på ett patientsäkert sätt. Jag förstår att det kan medföra oro i en redan svår situation, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Bluff-sms om provsvar för covid-19

Den som tagit ett självtest för covid-19 får ett sms med information om att logga in på 1177.se för att läsa provsvaret. Om det kommer sms där det står att man är positiv, är det ett falskt sms. Man ska absolut inte trycka på någon länk som finns med eller svara på bluff-sms:et. Vid misstanke om bluff-sms ska man i första hand kontakta polisen.

Över 30 000 provtider per vecka

Idag dubbleras antalet bokningsbara tider på provtagningsplatsen för bil i Bulltofta till 250 tider per dag. På måndag utökas kapaciteten på de två provtagningsplatserna i Helsingborg, på Pixlapiren och vid vattentornet, med totalt 250 nya tider per dag till totalt 625 tider per dag. Under veckan har också antalet bokningsbara tider på apotek utökats. Nu finns det drygt 30 000 bokningsbara tider per vecka, men det blir färre under jul och nyår på grund av alla helgdagar.

Fakta: Sjukvårdens tre krisnivåer

Inom hälso- och sjukvården finns tre nivåer av beredskapslägen, fastställda av Socialstyrelsen. Lägena används när sjukvården på något sätt påverkas utöver det normala, och särskilda åtgärder behövs. Varje läge innehåller förberedda planer för ledning och verksamhet.

Stabsläge. Innebär att en särskild krisledningsstab aktiveras. Denna kan ta snabbare beslut och agera efter lägets speciella behov.

Förstärkningsläge. Vissa funktioner förstärks, till exempel intensivvård, och man minskar på vård som kan vänta. Personal flyttas till enheter där de behövs mest. Operationer som inte är akuta kan få vänta.

Katastrofläge. Högsta nivån som innebär förstärkningsåtgärder för alla viktiga funktioner. Då kan även exempelvis även cancervård behöva prioriteras ner för att kunna hantera det akuta.

Aktuella siffror

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 1450
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 50 745
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 40
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 381

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Från den 14 december gäller nationella råd från Folkhälsomyndigheten:

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/hur-kan-jag-undvika-att-fa-covid-19/

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad