Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 20 juli 2021: Viktigt att testa sig efter utlandsresa

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 20 juli 2021: Viktigt att testa sig efter utlandsresa

Även om smittspridningen i Skåne är fortsatt låg, syns nu en svag tendens till ökning av antalet positiva fall. Samtidigt har nu 70 procent av alla skåningar fått minst en dos vaccin.

Ökningen ses särskilt i de yngre åldersgrupperna, 10 – 29 år. Andelen positiva prover i egenprovtagningen ökar också. Vi följer noggrant utvecklingen, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Utvecklingen är inte helt oväntad med tanke på att smittspridningen ökar både i Europa och i vissa andra delar av Sverige samtidigt som resandet ökar i semestertider. Mot den bakgrunden är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer att testa sig för covid-19 efter en utlandsresa.

– Alla, även svenska medborgare, som kommer från ett land utanför Norden ska ta ett PCR-test vid ankomst till Sverige, påminner Per Hagstam.

Och samtidigt är det viktigt att fortsatt tänka på de grundläggande åtgärderna för att minska smittspridning: hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk.

– Vi har alla ett ansvar här, säger Per Hagstam

Läs om testning efter utlandsresa:
Covid-19: Resor och covidbevis - 1177 Vårdguiden

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

70 procent har fått vaccin
Nu har mer än 70 procent av alla skåningar över 18 år fått minst en dos covid-vaccin. Och 46 procent av den vuxna befolkningen är fullvaccinerad. 

För den som ännu inte har vaccinerat sig är det läge att göra det nu.

– Just nu finns många lediga vaccinationstider i Skåne. Vi tror att det har att göra med relativt god tillgång på vaccin för tillfället i kombination med att vi just befinner oss mitt i semesterperioden, men vi uppmanar de som ännu inte vaccinerat sig att passa på nu då vaccinleveranserna förväntas bli något lägre framöver, säger Per Hagstam.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 777 847

Totalt antal färdigvaccinerade: 500 756

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 23

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 156 776

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 8

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 2

Antal avlidna med covid-19: 1 924

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad