Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 22 juli 2021: Region Skåne börjar vaccineringen av ungdomar den 4 augusti

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 22 juli 2021: Region Skåne börjar vaccineringen av ungdomar den 4 augusti

Nästa vecka, onsdagen den 28 juli, öppnar vaccinbokningen i Skåne även för ungdomar födda 2005 och 2004. Själva vaccineringen startar den 4 augusti på samma mottagningar som redan vaccinerar på uppdrag av Region Skåne.

Första veckan i augusti startar vaccineringen av ungdomar i gymnasieåldern i Skåne. Det innebär att från och med den 4 augusti erbjuds alla skåningar födda 2005 eller tidigare vaccin mot covid-19. Det betyder att även 15-åringar som fyller 16 år i år kan vaccinera sig.

– Det känns mycket bra att vi kan erbjuda även denna åldersgrupp deras första dos vaccin. Jag hoppas verkligen att ungdomarna prioriterar att vaccinera sig före gymnasieskolornas terminsstart, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Olika typer av e-legitimation

Både tidsbokning och vaccinering ska göras hos någon av de mottagningar som på Region Skånes uppdrag redan vaccinerar i fas 4. Hos de flesta mottagningar behövs en e-legitimation, till exempel BankId, för att kunna boka tid. De som inte har möjlighet att skaffa en e-legitimation kan boka tid hos en vårdcentral.

Eftersom de olika vaccinmottagningarna har olika system och möjlighet att hantera olika typer av e-legitimation är det viktigt att man kontrollerar vad som gäller på just den mottagning man tänkt boka tid hos. Flera av vaccinationsmottagningarna har till exempel inte möjlighet att hantera e-legitimationen FrejaID plus, en e-legitimation som många ungdomar använder.

Samtycke från vårdnadshavare i undantagsfall

Vaccinet som kommer att erbjudas är Pfizer/BioNTechs mRNA-vaccin, som är godkänt ned till 12 år. Något särskilt samtycke från vårdnadshavaren behövs inte, vare sig vid boknings- eller vaccineringstillfället. I stället görs en bedömning på plats, att den som är ska vaccineras förstår vad det innebär och är mogen att fatta beslut. Det är bara undantagsvis som vårdshavare kommer tillfrågas. Beslutet om vaccinering av yngre i Sverige är fattat av Folkhälsomyndigheten.

– Region Skåne har gjort bedömningen att personer födda 2005 och tidigare i de flesta fall kan fatta ett moget beslut om vaccination. Vi ser därför att det bara i undantagsfall kommer att behövas samtycke från vårdnadshavare när den här gruppen ska vaccineras, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 786 022

Totalt antal färdigvaccinerade: 507 924

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 26

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 156 921

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 6

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 2

Antal avlidna med covid-19: 1 925

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad