Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 22 juni 2021: 30 procent fullvaccinerade

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 22 juni 2021: 30 procent fullvaccinerade

Smittan fortsätter att minska i Skåne. Även provtagningen minskar i alla åldersgrupper med undantag för åldrarna 15-19 år och 20-29 år. Nu är 30 procent av den vuxna befolkningen i Skåne fullvaccinerade. 16-17-åringar kommer att få vaccin.

Skåne har nu passerat 900 000 givna vaccinationsdoser. Trettio procent av den vuxna befolkningen är fullvaccinerad. Samtidigt fortsätter smittspridningen att minska.
– Tyvärr är det fortfarande problem med Folkhälsomyndighetens rapporteringssystem SmiNet, vilket gör att vi måste hämta alla data från laboratorierna. Men vi kan se att den positiva trenden fortsätter och att andelen positiva prover i egenprovtagningen fortsätter att sjunka och låg förra veckan på 3,1 procent, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Totalt gjordes cirka 19 000 provtagningar i Skåne förra veckan. Andelen positiva prover minskade förra veckan till 3,1 procent i egenprovtagningen jämfört med 3,4 procent föregående vecka. Den åldersgrupp som har högst andel positiva prover är 15-19 år där 7,5 procent av de testade var positiva, följt av 20-29 åringar med 3,4 procent.
– Glädjande är att det inte finns några positiva prover i egenprovtagningen från personer över 70 år, att det bara förekommer enstaka fall bland vård- och omsorgspersonal och även på kommunernas särskilda boenden rör det sig om några få fall, säger Eva Melander.

Inom sjukvården minskar antalet covid-19-patienter, om än inte i lika snabb takt som tidigare. Även intensivvården upplever en långsam minskning av antalet covid-19-patienter.
– I Skåne fortsätter den brittiska varianten, alfa-varianten, att dominera. Vid de sekvenseringar vi gör av delar av positiva prover har vi hittills tre bekräftade fall av den så kallade indiska virusvarianten, delta-varianten. Det var väntat eftersom deltavarianten nu finns som en naturlig del i smittspridningen i både Sverige och övriga världen. Det gör det ännu viktigare för oss alla att fortsätta följa de allmänna råden och att vaccinera sig med bägge doserna när man får chansen, så vi kan fortsätta uppleva en minskande smitta i Skåne, säger Eva Melander.

16-17-åringar kommer få vaccin
Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre – alla som i dag omfattas av vaccinationsprogrammet – har erbjudits vaccin inom fas 4.

– Vi inväntar nu vidare besked angående förutsättningarna men är redo att öppna upp för dessa åldersgrupper så snart det finns tillräckligt med vaccin, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare och läkemedelschef.

Skåne kavlar upp ärmen
Det mest kraftfulla vapnet i kampen mot pandemin är vaccin. Därför uppmanar Region Skåne, tillsammans med samhällets olika aktörer, alla invånare över 18 år att vaccinera sig mot covid-19. Med det gemensamma budskapet #kavlauppärmen samarbetar Region Skåne, Länsstyrelsen och många av Skånes kommuner för att få så många skåningar som möjligt att vaccinera sig.

Flera av de allmännyttiga bostadsbolagen i Skånes kommuner är med och uppmanar sina hyresgäster att kavla upp ärmen genom affischer i trappuppgångar och på anslagstavlor. Budskapet sprids också på bland annat arabiska, farsi och somaliska, för att så många som möjligt ska nås.

Kampanjen får draghjälp av skånska profiler som Sanna Nielsen, John Taylor, Sven Melander, Jill Johnson och Oskar Töringe som i ord och bild berättar hur viktigt det är att vaccinera sig.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 571439

Totalt antal färdigvaccinerade: 329048

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: *

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: *

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 8

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 8

Antal avlidna med covid-19 i Skåne: 1767

* Då Folkhälsomyndighetens databas Sminet tillfället ligger nere kan dessa siffror inte redovisas i dag.

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad