Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 24 november 2021: Smittan ökar – alla måste ta sitt ansvar

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 24 november 2021: Smittan ökar – alla måste ta sitt ansvar

Skåne ligger över rikssnittet och tillhör de regioner där smittspridningen av covid-19 ökar mest. Nu måste alla hjälpas åt och ta sitt ansvar.
– Blir du sjuk – stanna hemma. Det är inte okej att gå till jobb, fritidsaktivitet eller något annat med sjukdom i kroppen. Nu är det allvar, säger Eva Melander, smittskyddsläkare.

Att ta sitt ansvar när det gäller att förhindra smittspridning handlar också om att isolera sig när man har symtom som skulle kunna tyda på covid-19 och att provta sig.
– Har man symtom på luftvägsinfektion ska man stanna hemma och provta sig. Det ska man ta på allvar och det är ett ansvar man har som medborgare i Sverige, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Beredskap att skala upp
Allt fler skåningar blir så sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård.
– Skånes kurva över antal inlagda patienter har ökat mer och är nu högre per invånare än exempelvis Stockholm och Västra Götaland. Det är oroväckande och en viktig signal till oss alla, att undvika att fler behöver sjukhusvård. Vi har beredskap att öppna upp fler intensivvårdsplatser. Men vårdens uthållighet har en gräns, vår personal är väldigt trött, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Det viktigaste som varje enskild skåning kan göra för att hjälpa till att dämpa smittspridningen är att vaccinera sig. Just nu erbjuds vaccination mot covid-19 dos 1 och 2 till alla som är 12 år och äldre. Personer boende på särskilt boende, personer med hemsjukvård eller hemtjänst, kommunal vård- och omsorgspersonal samt personer 65 år och äldre erbjuds sedan en tid tillbaka en tredje dos.

Alla över 18 år erbjuds dos 3 framöver
I morse kom Folkhälsomyndighetens besked att alla över 18 år ska erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19. Det innebär att fler åldersgrupper kommer släppas på efterhand för dos 3, så snart det finns kapacitet.

– Våra vårdcentraler kommer att stå för den lokala närvaron och vi kommer att upphandla aktörer som kan bistå med kapacitet efter årsskiftet så att vi kan upprätthålla en hög takt i alla grupper, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare.

– Vaccination är den enskilt effektivaste åtgärden för att hindra smittspridning och svår sjukdom. Hittills är det 100 000 skåningar från 65 år och äldre som har tagit sin tredje dos. Jag vill uppmana resten av de som är födda 1956 eller tidigare att ta chansen att fixa detta innan jul. Jag menar nu, inte på lillejulafton, säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 967 713

Totalt antal färdigvaccinerade: 900 883

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 167

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 169 842

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 54

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 7

Siffrorna uppdateras tisdagar och torsdagar. Ovanstående siffror från 2021-11-23.

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden