Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 27 juli 2021: Fortsatt ökning av antalet covid-fall i Skåne
Lägesuppdatering covid-19, den 27 juli 2021: Fortsatt ökning av antalet covid-fall i Skåne

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 27 juli 2021: Fortsatt ökning av antalet covid-fall i Skåne

Skåne ser just nu en trend med ett ökat antal fall av covid-19, framförallt i de yngre åldersgrupperna. Ökningen ses för andra veckan i rad, från knappt 200 till drygt 350 under vecka 29. Och ökningen sker i hela Skåne.

– Även om det är en ökning från låga nivåer och relativt få fall totalt, är det en oroväckande utveckling. Den visar att vi behöver fortsätta att jobba för att minska smittspridningen. Det är också väldigt viktigt att alla, som inte redan har gjort det, nu tar chansen att vaccinera sig, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Två tredjedelar av de nya fallen är i åldrarna 10-39 år. Det är också i dessa åldersgrupper vaccinationstäckningen ännu är som lägst.

Ökningen märks även på att fler provtar sig och att en större andel av dessa visar sig vara positiva. Andelen positiva i egenprovtagningen har ökat för tredje veckan i rad, från drygt två procent till nästan 7 procent under vecka 29.

– Positivt är att vi endast ser enstaka fall av i gruppen över 60 år och inga nya fall på äldreboenden. Det är också fortsatt få personer som läggs in på sjukhus för covid, säger Eva Melander.

Dags att boka vaccinering för ungdomar

I morgon onsdag öppnar tidbokningen för ungdomar födda 2005 eller tidigare. Vaccineringen görs på något av de vaccinationsställen som finns runt om i Skåne. Det är viktig att försäkra sig om att man har rätt typ av legitimation när man bokar sin tid. På skane.se finns nu en informationssida om vaccinbokning för alla under 18 år.

Vaccination för dig under 18 år - Region Skåne (skane.se)

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 803 661

Totalt antal färdigvaccinerade: 533 169

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 58

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 157 173

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 4

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 2

Antal avlidna med covid-19: 1 767

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad