Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 29 juli 2021: Vaccinationstäckningen ökar bland utlandsfödda och unga

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 29 juli 2021: Vaccinationstäckningen ökar bland utlandsfödda och unga

Vaccinationstäckningen ökar nu bland utlandsfödda skåningar över 60. Och även bland ungdomar ser utvecklingen lovande ut när nästan häften av alla under 30 år har fått en första dos.

Hittills har 47 procent av alla 18–29 åringar i Skåne fått en första dos vaccin.

– Med tanke på att vaccineringen bara har varit i gång i tre veckor för de yngsta i den här gruppen är det ett bra resultat, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Även bland utlandsfödda ökar nu vaccinationstäckningen. Enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten har vaccinationstäckningen ökat bland utlandsfödda i Skåne sedan början av juni. Statistiken som är uppdelad på födelseregion visar att för en majoritet av födelseregionerna har fler än 70 procent av personer över 60 år fått minst en första dos.

– Vi har arbetat målmedvetet för att nå grupper som på olika sätt är svåra nå, bland annat personer med annat modersmål än svenska, säger Per Hagstam

Sedan en tid tillbaka arbetar Region Skåne med att nå fler med information om covid-19, exempelvis personer som inte använder 1177.se, socialt utsatta och personer som talar andra språk. För att nå ut brett samarbetar Region Skåne bland annat med Länsstyrelsen som under sommaren besöker ett flertal skånska städer för att hjälpa till med bokning av vaccination.

Nu är det viktigt att hålla i och se till att vaccinationstäckningen ökar ytterligare. Den smittspridning vi ser nu sker främst bland yngre där många inte vaccinerat sig ännu.

– För att inte smittspridningen ska öka är det också fortsatt viktigt att följa råden om att hålla avstånd, ha god handhygien och stanna hemma om man är sjuk, även som vaccinerad. Har man ännu inte bokat tid så finns det nu många lediga tider hos flertalet av vaccinationsmottagningarna, säger Per Hagstam.

Informationsmaterial gällande vaccination mot covid-19

Några vaccinställen har haft bokningsproblem

Några vaccinställen har haft bokningsproblemDet uppstod vissa tekniska problem med bokningen för ungdomar födda 2005 eller tidigare som öppnade under gårdagen när vaccinationstider från och med den 4 augusti släpptes. – Vi har på morgonen blivit varse att några av våra leverantörer haft problem att ställa om sina it-system för att ta emot bokningar för personer under 18 år, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne. Det betyder att de kan finnas problem med att boka vaccintid för den här gruppen hos ett fåtal vaccinationsställen. På samlingssidan på skane.se går det att se vad som gäller på de olika vaccinationsställena. Region Skåne arbetar tillsammans med leverantörerna för att lösa problemen så att bokningen ska fungera överallt.

Lediga tider för vaccination mot covid-19

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 808 489

Totalt antal färdigvaccinerade: 541 060

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 66

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 157 364

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 5

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 1

Antal avlidna med covid-19: 1 767

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad