Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 3 augusti 2021: Smittan fortsätter långsamt uppåt i Skåne

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 3 augusti 2021: Smittan fortsätter långsamt uppåt i Skåne

Antalet covidfall fortsätter att öka i Skåne. Fallen syns framförallt bland yngre och medelålders vuxna och i de sydvästra och nordvästra delarna av Skåne. Samtidigt varnar smittskyddet i Skåne för felaktig användning av snabbtester.

– Vi ser en ökning av antalet positiva i åldrarna 20-59 år medan fallen bland 15-19 åringar minskar, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Provtagningen ligger på ungefär samma nivå som under förra veckan och det gör också andelen positiva i egenprovtagningen som nu är 6,5 procent. Det är fortsatt få patienter som vårdas för covid-19 på de skånska sjukhusen men den senaste veckan har det blivit något fler som behöver intensivvård.

Varnar för snabbtester som ger felaktiga resultat

Smittskyddet har på senare tid fått signaler om problem med antigentester, så kallade snabbtester, som gett felaktiga resultat. Det handlar om personer med symtom använt kommersiella snabbtest, som blivit negativa. Senare i förloppet har de drabbats av till exempel smakbortfall och då tagit PCR-test som blivit positivt. Under tiden har de levt som om de inte hade covid och riskerat att utsätta andra för smitta.

– Felanvändning av antigentester kan leda till falsk trygghet och en ökad risk för smittspridning, säger Eva Melander

Hon vill därför påminna om att dessa tester har sina begränsningar.

– Snabbtester ska inte användas för att kunna avstå från att följa gällande rekommendationer eller för att utesluta covid vid symtom. Har man symtom som skulle kunna vara tecken på covid ska man testa sig med PCR-test via 1177.se, säger Eva Melander.

Region Skåne beredd att planera för en eventuell tredje dos

I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att en större andel av befolkningen sannolikt kommer att erbjudas en tredje dos av vaccin mot covid-19 under nästa år. Man berättar också hur man nu börjar planera för ett mera långsiktigt vaccinationsarbete.

– Region Skåne planerar att slutföra den breda vaccineringen av den vuxna befolkningen under hösten 2021. Om och när Folkhälsomyndigheten fattar beslut om en eventuell påfyllnadsdos för antingen utvalda grupper eller för samtliga vaccinerade personer kommer vi också att genomföra denna insats, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare I Region Skåne.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens besked

Vaccinationer för ungdomar startar i morgon

I morgon den 4 augusti startar vaccinationen av ungdomar födda 2005 eller tidigare. Då kan sjuksköterskor enligt direktiv från Socialstyrelsen ordinera vaccination. Före det datumet måste vaccinet ordineras av läkare till personer under 18 år.

Efter förra veckans bokningsstrul har Region Skåne tillsammans med leverantörerna arbetat för att det i samtliga kommuner ska vara möjligt att boka en vaccinationstid från och med onsdag. Det är viktig att försäkra sig om att man har rätt typ av legitimation när man bokar sin tid. På skane.se finns nu en informationssida om vaccinbokning för alla under 18 år.

Vaccination för dig under 18 år - Region Skåne (skane.se)

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 831 333

Totalt antal färdigvaccinerade: 555 830

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 68

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 157 647

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 2

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 4

Antal avlidna med covid-19: 1 768

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad