Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 3 maj: Snart vaccinationsstart för 18–59-åringarna

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 3 maj: Snart vaccinationsstart för 18–59-åringarna

I mitten av maj startar Region Skåne vaccinationerna för personer i åldrarna 18 till 59 år.

– Det är angeläget att kunna komma igång med den breda vaccinationen. Det känns väldigt positivt att vi nu står i startgroparna för vaccination av de skåningar som är 18 till 59 år. Vi börjar med ålderskategorin 50 år och uppåt, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Just nu pågår förberedelser för att kunna starta några av de större vaccinationsställena så att allt fungerar när det är dags att välkomna skåningarna för vaccination. Bland annat är det viktigt att planera så att människor kan röra sig genom lokalerna på ett sätt som inte riskerar att sprida smitta.

De olika vaccinationsfaserna kommer att pågå parallellt då vårdcentraler och vaccinationsmottagningarna på sjukhus är igång och vaccinerar personer i åldern 60-64 år och medicinska riskgrupper i åldern 18-59.

Så fördelas vaccinet i Skåne

Att fördela vaccin till närmare tvåhundra vaccinatörer är en stor logistisk apparat. Region Skåne fördelar vaccin till cirka 160 vårdcentraler och 11 sjukhus. Det är mycket som måste klaffa från leverans till vaccinering.
Läs mer om hur vaccinet fördelas på skane.se

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 328 399

Totalt antal färdigvaccinerade: 99 131

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 609 /dag

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 142 361

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 140

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 24

Totalt antal avlidna med covid-19: Uppdateras på tisdagar

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad