Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 4 maj: Fler testade sig förra veckan

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 4 maj: Fler testade sig förra veckan

Smittspridningen i Skåne ligger i stort sett kvar på den platå där den befunnit sig under de senaste veckorna, men förra veckan ökade antalet tester i egenprovtagningen kraftigt. Från och med imorgon finns möjlighet för gående och cyklister att testa sig i Kristianstad.

Antal tester i egenprovtagningen var under förra veckan cirka 33 000 och det är 5 000 fler än veckan innan. Ökningen beror till största delen på att fler barn och ungdomar i åldern 5-19 år har testats. Samtidigt ökar antalet fall i dessa åldersgrupper.

– Det pågår fortsatt en smittspridning i de yngre åldersgrupperna och vi har betydligt fler fall rapporterade i åldrarna 10-19 år under förra veckan, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Fler smittade förra veckan
Totalt var det cirka 500 fler skåningar som fick diagnosen covid-19 under vecka 17 jämfört med vecka 16. Ökningen ses i hela Skåne, men speciellt i mellersta och nordöstra Skåne. Andelen positiva prover var 10,4 procent, en minskning med en procentenhet jämfört med föregående vecka.

– En del av förklaringen till att fler testar sig är de ändrade rekommendationerna kring provtagning av nära kontakter till positiva fall, vilket bland annat innebär att klasskamrater till någon som testats positivt bör provtas. Det är glädjande att så många har hörsammat detta. Många av de testade är symtomfria men varje upptäckt fall bidrar till att minska smittspridningen, säger Eva Melander.

Få fall bland äldre
Statistiken visar att det är få bland de som är äldre än 70 år som blir sjuka i covid-19. Fallen på särskilda boenden är också få tack vare att så många nu är vaccinerade. Trycket på intensivvården består.

– Även om läget i stort sett är oförändrat så pågår det en samhällspridning i Skåne med cirka 600 fall om dagen. Därför måste vi hålla i ett tag till och följa rekommendationerna. Alla som kan bör fortsätta jobba hemma och nu när allt fler får möjlighet att vaccinera sig så ta chansen att bidra till att minska smittspridningen, säger Eva Melander

Provtagning för gående och cyklister i Kristianstad
Imorgon, onsdag den 5 maj, öppnar en ny provtagningsstation för gående och cyklister i Kristianstad. Stationen tar också emot personer som är bilburna. I och med öppnandet får Kristianstad ett tillskott med 125 nya testtillfällen per dag för bil och 50 nya testtillfällen för gående och cyklande. Så småningom kommer detta att utökas, så att det finns 100 testtider för gående och cyklande per dag i Kristianstad.

Svar på frågor om vaccin i ny film
Frågorna kring vaccineringen mot covid-19 är många, det märks både i vården och i sociala medier. Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare, rätar ut några av frågetecknen i en film som nu finns att se på Region Skånes webbplats skane.se. Bland annat besvaras frågor om de olika vaccinen och deras skyddseffekt, kallelser och riskgrupper.

Filmen med Per Hagstam kan du se här.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 333 695

Totalt antal färdigvaccinerade: 99 354

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 609

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 142 647

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 138

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 28

Totalt antal avlidna med covid-19: 1697

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad