Gå direkt till innehåll
Den 17 maj startar vaccinering mot covid-19 för de som är 18 till 59 år i Skåne, vilket är tidigare än planerat. – Skåningar, det är dags att kavla upp ärmen! säger Alf Jönsson, regiondirektör. Foto: Bengt Flemark
Den 17 maj startar vaccinering mot covid-19 för de som är 18 till 59 år i Skåne, vilket är tidigare än planerat. – Skåningar, det är dags att kavla upp ärmen! säger Alf Jönsson, regiondirektör. Foto: Bengt Flemark

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 5 maj: Dags att kavla upp ärmen!

I mitten av maj startar vaccinering av de skåningar som är mellan 18 och 59 år gamla. Vaccineringar av övriga grupper kommer att löpa på parallellt. Region Skåne har också särskilt fokus på att nå de människor som tillhör socialt utsatta grupper med erbjudande om vaccin.

– Skåningar, det är dags att kavla upp ärmen! säger Alf Jönsson, regiondirektör.
Den 17 maj startar vaccinering mot covid-19 för de som är 18 till 59 år i Skåne, vilket är tidigare än planerat.
– Det är möjligt tack vare nya vaccinleveranser. Men också genom nya arbetssätt och metoder. Nya sprutor gör att vi kan få ut den sista lilla droppen i varje flaska. Det gör stor skillnad när man hanterar 100 000 vaccindoser, säger Alf Jönsson.

Ett antal vaccinationsställen startar den 17 maj och fler kommer läggas till efterhand vilket innebär att samtliga vaccinationsställen kommer vara igång vecka 23. Bokningen kommer man att kunna göra via 1177.se.

– När vi nu går vidare med sista fasen börjar vi att erbjuda vaccinering till de som är 50 år och äldre. Det innebär att vi kommer vaccinera samtliga prioriteringsgrupper parallellt. Och vi kommer att vaccinera överallt och med allt vaccin vi har. Så när det är din tur så uppmanar jag dig att ta din chans och vaccinera dig, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Vaccinering av socialt utsatta
Tillsammans med andra samhällsaktörer kommer Region Skåne arbeta aktivt för att erbjuda vaccinering till människor i socialt utsatta grupper. Det handlar bland annat om människor som lever i akut hemlöshet, personer med psykiska funktionsnedsättningar och de som är inskrivna i sprutbytesprogrammet.
– Vi kommer också att få hjälp med en direktuppsökande vaccinationsverksamhet av aktörer som normalt har direktkontakt med dessa grupper. Till exempel vårdcentraler, psykiatrin, sprututbytet, Skåne stadsmission och Kriminalvården. Vi vill sänka tröskeln och göra det enkelt för människor att vaccinera sig, säger Maria Landgren.

Under vecka 20 påbörjar Skåne Stadsmission vaccination av Skånes cirka 2500 akut hemlösa. Vaccinationen kommer att ske i Malmö, Helsingborg och Kristianstad.
De cirka 1000 patienter som är inskrivna i sprutbytesprogrammet, kommer att erbjudas vaccin i samband med sprutbyte, med start vecka 20.
Psykiatrin kommer att erbjuda vissa patienter vaccination från och med vecka 20. Vaccinationerna kommer att ske dels på mottagning, dels i hemmet.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 340 396

Totalt antal färdigvaccinerade: 100 521

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 627

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 143 621

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 141

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 27

Totalt antal avlidna med covid-19: Uppdateras på tisdagar

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad