Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 7 maj: Skaffa e-legitimation för barn för egenprovtagning

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 7 maj: Skaffa e-legitimation för barn för egenprovtagning

Skånska skolbarn rekommenderas att provta sig för covid-19 om de haft nära kontakt med någon med bekräftad smitta. Då är det bra om barn mellan 13 och 18 har en e-legitimation redan innan det blir aktuellt med egenprovtagning.

Smittskydd Skåne rekommenderar sedan tidigare, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, provtagning av personer som haft nära kontakt med någon som har bekräftad covid-19. Det gäller exempelvis på arbetsplatser, vid fritidsaktiviteter och även i skolan.

– Sedan ett par veckor rekommenderas att alla barn i skolåldern, från 6 år och uppåt att provtas när exempelvis en klasskamrat testats positivt. Provtagningen sker i första hand via 1177.se. För att kunna göra en beställning där krävs ett bank-ID eller Freja eID Plus, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

På grund av den höga belastningen på Skånes vårdcentraler kan man just nu inte erbjuda provtagning av symtomfria barn. Egenprovtagning beställer man istället på 1177.se. Då behöver barn som är 13 år och uppåt egen e-legitimation. För yngre barn, 6 till 12 år, kan vårdnadshavare beställa egenprovtagning på 1177.se med sin egen e-legitimation.

– Vi har en fortsatt samhällssmittspridning av covid-19 bland både barn och vuxna. Att provta nära kontakter runt ett positivt fall är en del i att förebygga nya smittkedjor. För att underlätta tillgången till provtagning är det väldigt bra att alla föräldrar ser till att barn som är över 13 år har en e-legitimation, säger Eva Melander.

Skaffa bank-ID eller Freja eID Plus

För att skaffa bank-ID krävs det ett godkännande av vårdnadshavare. Reglerna ser olika ut hos olika banker. Åldersgränsen varierar men de flesta banker ger ut bank-ID till barn som fyllt 13 år, men inte alla. Mobilt säkerhets-ID och motsvarande e-legitimation kan inte användas för att logga in på 1177.se.

Freja eID Plus är en gratis, mobil, svensk e-legitimation. Det skaffar man genom att:

  • Ladda ner en app till sin mobil eller surfplatta.
  • Besöka ett av de anslutna ATG-ombuden för att aktivera e-legitimationen på plusnivån. Men då måste man vara symtomfri och inte haft kontakt med någon som har konstaterad covid-19.
  • På 1177.se finns samlad information om egenprovtagning.

360 000 skåningar har kavlat upp ärmen

Region Skåne vaccinerar i hög takt just nu. Nu har hela 107 886 skåningar kavlat upp ärmen både en och två gånger och är därmed fullvaccinerade mot covid-19. Det motsvarar knappt 10 procent av Skånes befolkning. Knappt 33 procent eller 359 372 är vaccinerade med en första dos.

– Det är mycket bra. Varje dos betyder att vi undviker sjukdom. Varje dos betyder att vi räddar liv, säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Fler testade sig förra veckan

Smittspridningen i Skåne ligger i stort sett kvar på den platå där den befunnit sig under de senaste veckorna, men förra veckan ökade antalet tester i egenprovtagningen kraftigt. Antal tester i egenprovtagningen var under förra veckan cirka 33 000 och det är 5 000 fler än veckan innan. Ökningen beror till största delen på att fler barn och ungdomar i åldern 5-19 år har testats. Samtidigt ökar antalet fall i dessa åldersgrupper.

Totalt var det cirka 500 fler skåningar som fick diagnosen covid-19 under vecka 17 jämfört med vecka 16. Ökningen ses i hela Skåne, men speciellt i mellersta och nordöstra Skåne. Andelen positiva prover var 10,4 procent, en minskning med en procentenhet jämfört med föregående vecka.

Statistiken visar att det är få bland de som är äldre än 70 år som blir sjuka i covid-19. Fallen på särskilda boenden är också få tack vare att så många nu är vaccinerade.

Här kan skåningarna vaccinera sig

Från och med vecka 20 kommer skåningar mellan 50 och 59 år boka tid för vaccination på sex valfria skånska orter. Det är Malmö, Kristianstad, Lund, Ängelholm, Arlöv och Klippan.

Eftersom starten av denna vaccinationsfas tidigarelagts betyder det att flera olika åldersgrupper - med eller utan riskfaktorer - kommer att vaccineras parallellt framöver.

All information om Skånes olika vaccinationsställen och hur man bokar tid kommer att finnas på 1177.se.
Läs mer om hur vaccinet fördelas på skane.se


Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 335 372

Totalt antal färdigvaccinerade: 107 882

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 608

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 145 019

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 134

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 34

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad