Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 7 september 2021: Yngre provtar sig allt mer för covid-19

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 7 september 2021: Yngre provtar sig allt mer för covid-19

Antalet covid-19 fall fortsätter att bli fler. Men även provtagningen ökar kraftigt och främst är det de yngre som testar sig i högre grad. På Kryddgården i Malmö förlängs det projekt som ska få fler i området att vaccinera sig och provta sig.

Under vecka 35 genomfördes nästan 34 000 provtagningar i Skåne och det är en markant ökning jämfört med veckan före då 25 500 provtagningar gjordes.

– Även om vi ser att provtagningen ökar i alla åldersgrupper så kan vi se att ökningen är störst i åldersgruppen 10-14 år. Det är väldigt bra att de unga testar sig vid symtom eftersom den största ökningen av nya fall ligger mellan 10-19 år, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Antalet fall fortsätter att öka och har gjort det sedan vecka 27. Men ökningstakten har bromsat in något. Förra veckan var antalet fall 1 086 och det går att jämföra med 990 fall föregående vecka.

– Positivt är att antalet fall bland de äldre fortsätter att vara få. Endast 5 procent av fallen är 60 år eller äldre, säger Eva Melander

Fortfarande förekommer endast enstaka fall inom vård- och omsorg och bland personalen testar få positivt.

– Min uppmaning till alla är att stanna hemma och testa sig vid symtom.  Även om det just nu förekommer många andra luftvägsinfektioner i skolmiljö är det viktigt att alla följer dessa rekommendationer och det gäller även vaccinerade, säger Eva Melander.

Provtagning och vaccination mot covid-19 på Kryddgården i Malmö

Sedan i mars har Vårdcentralen Kryddgården i Malmö utökat sin verksamhet med Provtagning covid-19 Kryddgården. Varje vecka testas runt 500 personer för covid-19. Nu förlängs verksamheten till årsskiftet.

– Vi kommer att fortsätta med både provtagningen i provtagningsboden och drop-in vaccinationen på Vårdcentralen Kryddgården. Det finns stort behov av provtagning för covid-19, säger Marianne Alanko Blomé, biträdande smittskyddsöverläkare i Region Skåne.

Hälsokommunikatörer som informerar på flera språk och samarbete med föreningslivet i Rosengård är viktiga faktorer för att få fler att provta sig för covid-19 vid provtagningen. På så sätt når provtagningen fram brett bland alla som är bosatta i närområdet, även till personer utan svenskt personnummer.

Samtidigt arbetar Vårdcentralen Kryddgården med vaccination. Varje dag erbjuder man både drop-in och förbokade vaccinationstider.

– Många väljer att vaccinera sig vid drop-in mottagningen vid Vårdcentralen Kryddgården. Hur många som är vaccinerade skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället. Andelen fullvaccinerade ökar, men det är fortfarande viktigt att fortsätta att fånga upp de ovaccinerade, säger Redjamand Mehran, verksamhetschef vid Vårdcentralen Kryddgården.

Projektet på Kryddgården är ett samarbete med flera enheter inom Region Skåne, Länsstyrelsen, Malmö stad och flera lokala föreningar.

Vårdcentralen Kryddgården - 1177 Vårdguiden

Region Skåne fasar in 7-dossprutor med stickskydd vid vaccination av Pfizervaccinet

Region Skåne har på uppmaning av Arbetsmiljöverket gjort en inventering av tillgången på sprutor med stickskydd att använda vid vaccination mot covid-19. Efter långvarig brist på stickskyddade kanyler finns sådana nu tillgängliga.

– Vi har gjort en noggrann översyn för att svara på alla Arbetsmiljöverkets frågor och beskriva hur vi säkrat vaccinationen av skåningarna ur såväl patient- som medarbetarperspektivet, säger Jan Lundin, förhandlingschef vid Region Skånes HR-avdelning.

Region Skåne var tidiga med att använda sprutor som gör det möjligt att få upp en extra dos ur varje förpackning av Pfizers vaccin - sju doser, i stället för sex. Tidigare har det inte funnits 7-dossprutor med stickskydd att tillgå.

Många extradoser tack vare sprutorna
Den extra dosen vaccin har gjort att Region Skåne har kunnat ge 17 procent fler doser vaccin som annars hade kastats. Vaccineringen räddar liv och det råder fortsatt stor brist på vaccin i världen vilket gör att Region Skåne har såväl ett nationellt ansvar som ett internationellt ansvar att ta tillvara på allt tillgängligt vaccin, så att varje droppe kan användas.


Aktuella siffror


Totalt antal vaccinerade med en första dos: 886 177

Totalt antal färdigvaccinerade: 798 352

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 144

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 161 932

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 31

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 8

Antal avlidna med covid-19: 1 771

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad