Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 8 januari: Stigande dödstal i Skåne

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 8 januari: Stigande dödstal i Skåne

Trots att siffrorna för december inte är helt klara pekar allt på att Skåne går mot ett dystert rekord i antalet döda med covid-19. Samtidigt är situationen på Skånes sjukhus fortsatt mycket ansträngd trots att Region Skåne öppnar nya vårdplatser.

Idag rapporteras att totalt 784 personer har avlidit med covid-19 i Skåne. En ökning med 118 personer sedan senaste uppdateringen den 30 december. Än är inte alla dödsfall för december inräknade men trots det kan Region Skåne se en allt större ökning.

I slutet av november var det 60 personer som varje vecka avled med covid-19 i Skåne. Hittills har omkring 90 personer avlidit varje vecka under december. Att en person avlider med covid-19 behöver inte betyda att dödsorsaken är covid-19, utan istället kan det bero på annan underliggande sjukdom. Dödsfall kan rapporteras upp till 30 dagar efter dödsfallet.

Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne, understryker det allvarliga läget och uppmanar alla som bor och vistas i Skåne att ta sitt fulla ansvar för att minska smittspridningen.

– Varje dödsfall som inträffar är en tragedi och dagens rekordhöga siffror är en kraftfull påminnelse om att det här handlar om liv och död. De stigande dödstalen måste vändas och alla behöver hjälpas åt, säger Alf Jönsson.

Fortsatt pressat läge trots nya vårdplatser

Situationen på Skånes sjukhus är fortsatt mycket ansträngd eftersom allt fler patienter med covid-19 behöver sjukhusvård. Detta trots att antalet vårdplatser har utökats i en allt snabbare takt den senaste månaden.

Särskilt tufft är det inom intensivvården. Totalt vårdas 60 personer i intensivvård med covid-19 i Skåne, varav 41 av dessa vårdas på Skånes universitetssjukhus, Sus. I normala fall finns det totalt 54 intensivvårdsplatser för vuxna på Sus Malmö och Lund – idag finns det 74.

– Vi befinner oss i en situation som är långt ifrån det normala, och ovanpå detta har vi givetvis patienter som behöver intensivvård av andra skäl än covid-19. Den senaste veckan har vi behövt ta hjälp av andra sjukhus, och samarbetar både inom och utanför regionen. Vi är mycket tacksamma över dessa samarbeten, som är helt avgörande för att vi tillsammans ska klara av den här situationen, säger Anders Rehn, verksamhetschef intensiv- och perioperativ vård på Skånes universitetssjukhus.

Munskydd för alla som vistas inom vården

Alla – personal, patienter och besökare – bör använda munskydd när de vistas tillsammans i vårdlokaler. Det beslutade Region Skåne i dag. Smittspridningen av covid-19 i Skåne är nu så allvarlig att åtgärderna i vården behöver skräpas ytterligare. Beslutet gäller från och med måndag och tills vidare.

– Vi gör det här som en extra förebyggande åtgärd mot smittspridning i vården. Eftersom samhällsspridningen av covid-19 nu är så hög är det också högre risk att smittan sprider sig in vården via personal, besökare och patienter, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Sedan i mitten av december gäller att personal ska använda munskydd och visir i patientnära arbete. Dagens beslut innebär att munskydd nu även bör användas av patienter, dels i vårdlokaler för öppenvård och dagvård och dels för inneliggande patienter i vårdlokaler utanför det egna rummet. Även medföljande och besökare bör använda munskydd i vårdlokaler. Beslutet gäller alla över tolv år.

Det är vården som tillhandahåller munskydden. Det är fortfarande besöksförbud men vissa undantag görs, såsom vid vård i livets slutskede eller i andra ömmande situationer.

Prioritering av sjukvård vid resursbrist

Med tanke på det allvarliga läget, arbetar Region Skåne med hur prioritering ska göras om resurserna blir otillräckliga under covidpandemin. En nytillsatt grupp tar fram förslag kring vilka överväganden som behöver göras om man behöver prioritera mellan vård som inte kan vänta. Syftet är att i första hand fördröja och i andra hand minimera undanträngningseffekter samt titta på vilka effekter detta får för den skånska hälso- och sjukvården.

– Att behöva göra en prioriteringsordning för vård, vilket innebär prioritering om man skulle tvingas välja mellan viktiga insatser, är självklart inget som någon vill göra. Dessvärre är det en förberedelse vi är tvungna att göra, som läget ser ut nu. Min förhoppning är att vi ska förtydliga vilka prioriteringar som gäller som sjukvården kan luta sig mot och därmed underlätta arbetet framöver, säger Harald Roos, som är medicinsk rådgivare och leder gruppen.

Krislägesavtalet utökas

I dag beslutade Region Skåne att begära att Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona, Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, aktiverar krislägesavtalet för sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar inom slutenvården samt akutsjukvården av patienter med covid-19. Detta för att kunna möta det kraftigt ökade vårdbehovet i Region Skåne på ett bättre sätt. I slutet av december godkändes krislägesavtalet för intensivvårdspersonal.

Läs mer om krislägesavtalet (SKR)

Aktuella siffror

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 1 181/dag

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 78 637

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 60

Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 537

Totalt antal avlidna med Covid-19: 784

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Från den 14 december gäller nationella råd från Folkhälsomyndigheten:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

Det finns flera webbplatser med bra information om covid-19 och vaccin mot covid-19.

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden