Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 8 juli 2021: Alla studenter kan få sin andra dos i Skåne

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 8 juli 2021: Alla studenter kan få sin andra dos i Skåne

Till hösten kommer många för att studera i Skåne från andra delar av Sverige. Alla studenter som har tagit dos 1 i sin hemregion kommer att få möjlighet att boka dos 2 i Skåne.

– Det är viktigt att man tar sin första dos så fort man har möjlighet i sin hemregion. Ska man studera i Skåne till hösten kommer det vara möjligt att ta sin andra dos här. Vi vill att alla som kommer hit för att läsa på exempelvis universitet eller folkhögskola redan har tagit sin första spruta på hemmaplan för att minska smittspridningen, säger vaccinationssamordnare Maria Landgren.

I månadsskiftet augusti/september kommer det att finnas vaccin för att vaccinera studenter som fått första dosen i sin hemregion. Planering pågår nu för hur det kommer att fungera praktiskt på ett bra sätt. Det är också viktigt att skånska ungdomar som ska studera i övriga landet tar sin första dos när man erbjuds den i Skåne.

Många insatser för att nå alla

Sedan en tid tillbaka arbetar Region Skåne med att nå fler med information om covid-19, exempelvis personer som inte använder 1177.se, socialt utsatta och personer som talar andra språk. I sociala medier pågår en kampanj, som genererat många kommentarer och delningar, där information om vaccination sprids på arabiska, somaliska och farsi.

Dessutom intensifieras nu arbetet med flerspråkiga informatörer som kommer att arbeta i olika delar av Skåne. Från och med denna vecka kommer det på uppdrag av Folkhälsomyndigheten att finnas informatörer på Möllevångstorget samt Rosengård i Malmö. Syftet är att på utvalda språk svara på frågor så fler ska välja att vaccinera sig. Informatörerna talar arabiska, engelska, somaliska, tigrinja, persiska, dari och turkiska. Arbetet pågår till mitten på augusti.

Uppsökande verksamhet
Idag påbörjas ett projekt som kommer att pågå i tre månader. Länsstyrelsen Skånes hälsokommunikatörer, som arbetar på uppdrag av Region Skåne, ska erbjuda hjälp på plats med att boka tid för covid-19 vaccination. Först ut är Helsingborg idag och den 12 juli, följt av Lund den 13 och 15 juli. Hälsokommunikatörerna pratar arabiska, somaliska, dari och pashto.

Sedan tidigare har länsstyrelsens hälsokommunikatörer varit på plats i Kryddgårdens provtagningsbod i Malmö för att ge information och svara på frågor kring vaccination. Sedan i fredags arbetar de uppsökande i närområdet med att informera om möjligheten att vaccinera sig på vårdcentralen Kryddgården. Totalt finns det 30 vaccinationstillfällen att erbjuda och intresserade får en nummerlapp. Om intresset är större än de lediga platserna bokas man in under kommande dagar.

Samtidigt förs det en dialog med bland annat Yalla Trappan, Sensus och ett antal Folkhögskolor kring att göra informationsinsatser men även att få direkt hjälp med att boka.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 677 442

Totalt antal färdigvaccinerade: 451 333

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 24

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 156 365

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 4

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 2

Antal avlidna med covid-19: 1767

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad