Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 8 juni 2021: Dags för 40-åringarna att boka tid

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 8 juni 2021: Dags för 40-åringarna att boka tid

Från och med ikväll är vaccinationsbokningen öppen även för de skåningar som är 40 till 45 år. Just nu finns det många lediga tider att boka på vaccinationsmottagningar runt om i Skåne. Samtidigt minskar smittspridningen i hela Skåne.

Det finns nu gott om lediga tider att boka för den som vill vaccinera sig mot covid-19. Eftersom tillgången på tider är så god, väljer Region Skåne att ikväll öppna för bokning även för skåningar som är 40 till 45 år, drygt 70 000 personer. Det innebär att alla som är 40 år eller äldre (födda 1981) kan boka tid för vaccination. Det fanns under tisdagseftermiddagen över 15 000 lediga tider vid vaccinationsmottagningar runt om i Skåne, bland annat i Helsingborg, Lund, Malmö, Klippan, Vellinge och Kristianstad. Ikväll tillkommer ytterligare 35 000 tider.

De närmsta veckorna kommer det att komma mycket vaccin till Skåne.

På grund av en uppdatering på webbplatsen 1177.se är det mellan klockan 21 och midnatt ikväll inte möjligt att logga in på e-tjänsterna på 1177.se, vilket tidvis kan påverka några av bokningssystemen. Vilka som påverkas kommer att framgå på översikten på skane.se.

Alla vaccinatörers bokningssystem nås via den översikt som finns på skane.se: Lediga tider för vaccination mot covid-19 för dig som är 45 år och äldre - Region Skåne (skane.se)

Minskad smittspridning
Antalet fall minskar i hela Skåne och tvåveckorsincidensen, fall per 14 dagar och 100 000 invånare, sjunker stadigt och är nu nere på 146. Provtagningen är fortsatt hög men minskar något i alla åldersgrupper.

Veckans siffror är något oklara eftersom det rapporteringssystem som används varit stängt efter ett intrångsförsök, under några dagar i vecka 21 och det innebär att dessa fall nu rapporteras under vecka 22.
– Problemen med registreringar gör att det inte går att dra några säkra slutsatser gällande exempelvis åldersgrupper och exakt geografisk fördelning. Men generellt kan man säga att antalet konstaterade fall minskar i alla åldersgrupper i hela Skåne och att den trenden är tydlig, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Provtagningen ligger kvar på en hög nivå, totalt 27 000 provtagningar, men minskar med 4 000 prov i egenprovtagningen och cirka 1 000 på Region Skånes eget laboratorium. Den minskade provtagningen märks av i alla åldersgrupper.

– Den positiva trenden visar sig också i att antalet patienter i vården sjunker snabbt även om det går långsammare med minskningen i intensivvården. Samtidigt så rapporteras det bara enstaka fall på särskilda boenden, säger Eva Melander.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 486 895

Totalt antal färdigvaccinerade: 222 652

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 127

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 154 928

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 20

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 17

Totalt antal avlidna med covid-19: 1757

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad