Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 9 juni: Viktigt att prioritera båda vaccindoser

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 9 juni: Viktigt att prioritera båda vaccindoser

Det finns fortfarande tider att boka för vaccin mot covid-19 för den som är 40 år och äldre. I semestertider är det viktigt att hålla koll på dosintervallen och planera för att kunna ta båda vaccindoserna på hemmaplan.

Region Skåne erbjuder just nu vaccin till alla skåningar från 40 år och äldre. Igår släpptes ytterligare 35 000 nya tider. Med fler vaccinationsställen och tillgång till vaccin blir det lättare att hitta en tid som passar runt om i hela Skåne. Fler tider kommer tillgängliggöras löpande av mottagningarna.

För att skyddet ska bli optimalt ska båda doserna tas med rätt intervall på samma mottagning. Att fördela vaccin till alla vaccinationsställen innebär en omfattande hantering med många steg från leverans till att sprutan når armen på en person. Därför är det viktigt att man planerar sin sommar för att kunna vara tillgänglig att ta den andra dosen.

Tid för dos två får man i samband med att man bokar första tiden eller på plats när man får första sticket. Det ska gå ungefär sex veckor mellan doserna om man vaccineras med vaccin från Pfizer eller Moderna. Det är viktigt att prioritera den tid man får. Om man ändå måste boka om sin tid för dos två på grund av till exempel sjukdom, ska man kontakta vaccinationsstället där man fått första dosen.

På webbplatsen 1177.se finns mer information om dosintervaller.

Succé för nya vaccinsidan

Sedan Region Skåne lanserade samlingssidan för att den som vill boka tid för vaccin ska kunna överblicka lediga tider, har sidan haft drygt 200 000 besök. I går, tisdag 8 juni, gjordes 79 000 besök. Trots toppnoteringarna innebar belastningen ingen påverkan på svarstider eller övrig prestanda. Fler mottagningar läggs till efterhand som Region Skåne får uppgifter om lediga tider.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 502 208

Totalt antal färdigvaccinerade: 230 125

Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 117

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 155 099

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 23

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 15

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad