Gå direkt till innehåll
Lägesuppdatering covid-19, den 9 september 2021: Information och drop-in-vaccination på plats ger effekt

Pressmeddelande -

Lägesuppdatering covid-19, den 9 september 2021: Information och drop-in-vaccination på plats ger effekt

Region Skåne fortsätter aktivt nå alla skåningar med erbjudande om vaccination. De informationsinsatser som har gjorts runt om i kommunerna, har gett tydlig uppgång i vaccinationsbokningarna.

Vaccinationstäckningen är fortfarande låg i vissa grupper i Skåne. Region Skåne följer vaccinationerna både utifrån ålder och geografi för att kunna sätta in insatser där de bäst behövs.

– Vi vill sänka trösklarna och göra det så enkelt som möjligt att bli vaccinerad. Fokus just nu är att få till en hög och jämlik täckning överallt, vi måste på alla sätt undvika att stora grupper i samhället är ovaccinerade. Under våren arbetade vi till stor del med informationsinsatser. Nu riktar vi till största delen in oss på att öka tillgängligheten och vaccinera på platser där invånarna befinner sig, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare.

Som en del i det arbetet sker just nu ett intensivt arbete där Region Skåne tillsammans med engagemang från såväl kommuner, upphandlade aktörer, föreningar med flera arbetat intensivt tillsammans för att nå de invånare som fortfarande inte vaccinerat sig. Vaccination pågår på ett flertal gymnasieskolor men också yrkeshögskolor runt om i Skåne, bland annat har yrkeshögskolan i Eslöv signalerat att drop-in på deras skola varit välbesökt med kö hela dagen.

Länsstyrelsen har besökt ungefär hälften av Skånes kommuner och på flera håll ses en ökad aktivitet hos vaccinatörerna efter deras besök. I Perstorp hade man under gårdagen 50 stycken som kom på drop-in vilket är en fördubbling mot tidigare.

– Många av de som vaccinerades var yngre män, där vi har en lägre vaccinationsgrad. Det visar att den här typen av insatser, med information på plats och drop-in-vaccination verkligen har effekt, säger Per Hagstam.

Det pågår också planering för att kunna vara närvarande på andra platser, exempelvis på olika typer av event under hösten.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 888517

Totalt antal färdigvaccinerade: 803477

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 156

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 162309

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 30

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 7

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad