Gå direkt till innehåll
Lasarettet i Ystad Lex Maria-anmäler fallskada

Pressmeddelande -

Lasarettet i Ystad Lex Maria-anmäler fallskada

En kvinna med utvecklingsstörning, svårbehandlad epilepsi och nytillkommen blindhet kom in till lasarettet i början av juni 2010. Sköterskan som tog emot bedömde att risken för fall var hög, på grund av patientens osäkra gång, kognitiva funktionsnedsättning och nytillkomna blindhet. Med hänsyn till detta tillstånd fick patienten mycket tät tillsyn.

Två dagar efter ankomsten drabbades patienten av två frånvaroattacker, som snabb gick över. Då beslöt personalen att hålla patienten under noggrann observation. Senare på kvällen samma dag lämnades patienten obevakad under ett par minuter, i samband med toalettbesök och sänggående. Då föll patienten ner från sängen, stötte undan sängbordet och hamnade framstupa på golvet. Patienten ådrog sig skador på överläppen, tänder och tandbrygga, men fick inga andra skador. Har pågående behandling hos tandläkare.

För mer information, kontakta Christer Wahlfrid, chefläkare, 0411-89 70 14

 

Avvikelser där patienter kommit till allvarlig skada eller riskerat att komma till allvarlig skada rapporteras alltid vidare till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Detta görs för att öka patientsäkerheten och säkra kvaliteten i vården.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne. Lasarettet i Ystad är ett akutsjukhus med ett brett utbud av specialiserad planerad vård och en akutverksamhet dygnet runt.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977