Gå direkt till innehåll
Lasarettet i Ystad utökar antalet vårdplatser för patienter med akuta internmedicinska sjukdomar

Pressmeddelande -

Lasarettet i Ystad utökar antalet vårdplatser för patienter med akuta internmedicinska sjukdomar

På grund av ett ökat behov av lediga vårdplatser för patienter inom internmedicin, neurologi och geriatrik (läran om ålderdomens sjukdomar) kommer lasarettet att utöka med 8 vårdplatser från och med mitten av april 2012. Förändringen gäller avdelningarna 4 och 5, vilka sammantaget kommer att erbjuda 56 vårdplatser. Vid ett så kallat extremt vårdplatsläge på lasarettet kan ytterligare 4 vårdplatser ordnas.

Lasarettet kommer också att öka den medicinska kvaliteten i vården genom att arbeta i ”sektioner” på de aktuella avdelningarna. Härigenom matchas patienternas medicinska vårdbehov med läkarnas specialiserade kompetenser. Detta kallar vi profilerad slutenvård.

Lasarettets har sedan tidigare profilerad slutenvård på hjärtintensivvårdsavdelningen och på avdelning 7 där patienter med behov av geriatrisk och neurologisk specialkompetens vårdas av medarbetare med just sådan kompetens. På motsvarande sätt kommer ska alla patienter med internmedicinska sjukdomar som kräver slutenvård alltid läggas in på rätt avdelning.

Att koncentrera vården i sektioner kräver en förändrad bemanning. För att utföra vårdarbetet kommer avdelning 4 och 5 tillsammans att omfatta fem sektioner:

  • Lungmedicin samt hjärt- och kärlsjukdomar på avdelning 4
  • Njurmedicin, medicinsk gastroenterologi och infektion/diabetes/hematologi på avdelning 5.

Målet med profilerad slutenvård är att korta vårdtiderna genom effektivare utredningar och behandlingar och därmed förbättra för patienterna.

Målet med fler vårdplatser är att patienterna ska beredas plats på rätt avdelning.

De förväntade effekterna av lasarettets profilerade slutenvård är flera, bland annat:

  • Läkarnas specialistkompetenser används bättre, vilket är till nytta för både patienter, teammedarbetare och utbildningsläkare.
  • Avdelningsarbetet kan formas utifrån respektive specialitets unika förutsättningar.
  • Arbetet kan göras effektivare med bättre planering av vården och snabba beslut.
  • Man kan också vänta sig en ökad kontinuitet och jämnare fördelning av arbetet för överläkarna och specialisterna.

Kontakt: Peter Jerntorp, divisionschef för Division Medicin på Lasarettet i Ystad
Tfn: 0411-89 71 94
e-post: Peter.Jerntorp@skane.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Lasarettet i Ystad är ett akutsjukhus med ett brett utbud av speciliserad planerad vård och en akutverksamhet dygnet runt.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977