Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lasarettet Trelleborg bäst i Skåne på hygien

Lasarettet Trelleborg har mycket goda resultat vid de mätningar av följsamhet för basala vårdhygienrutiner och förekomst av vårdrelaterade infektioner som i dagarna redovisats av SKL.

Av personalen uppfyller 97% kraven på hygienrutiner (jfr hela Skåne 62%, riksgenomsnittet 64 %) som bland annat innefattar klädregler och korrekt användning av desinfektionssprit. Andelen patienter med vårdrelaterad infektion var 5,4% (i hela Skåne 8,2 %, riksgenomsnittet 9,2%).

Mättalen är de bästa i Region Skåne och tydligt bättre än nationella medelvärden, framför allt vad gäller att följa vårdhygienrutiner.  

- Detta visar att lasarettets arbete kring vårdhygienrutiner varit lyckat. De goda resultaten har vi främst tack vare våra medarbetare ute i verksamheten som kunnat se att de förbättringar som gjorts under flera år leder till direkta resultat, säger sjukhuschef Magnus Heiman.

Lasarettet Trelleborg har under senaste året inte haft intagningsstopp på någon vårdavdelning beroende på vinterkräksjuka trots att många patienter vårdats där för just vinterkräksjuka.

- De fungerande hygienrutinerna gör att smittan inte sprids, vilket i sin tur sparar framför allt lidande för patienterna, men även mycket pengar, säger chefläkare Ingemar Sernbo.

Sedan 2007 tillämpas så kallade basala hygienrutiner och klädregler inom all vård och omsorg i landet, vilket också följs upp i mätningar.

För mer information:
Sjukhuschef Magnus Heiman, 070-4567332
Chefläkare Ingemar Sernbo 073-8494049

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977