Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: Fick diagnos om kärlkramp fördröjd i ett par månader

En kvinna i 70-årsåldern fick sin diagnos om kärlkramp fördröjd ett par månader sedan hon av oklar anledning skickats hem från Skånes universitetssjukhus i Lund utan åtgärd.

Chefläkare Jesper Persson anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen.

Kvinnan skickas till sjukhuset av sin ordinarie läkare i slutet av september på grund av bröstsmärtor. Hon hade då tidigare opererats för förträngningar i kranskärlen och drabbats av en hjärtinfarkt.

Vid besöket på Skånes universitetssjukhus misstänker läkaren kärlförträngningar och planerar för inläggning och flera kontroller, men av oklar anledning skickas kvinnan hem av en undersköterska eller sjuksköterska.

När 70-åringen på nytt söker akut i december bekräftas diagnosen och kvinnan behandlas med en ballongvidgning av kranskärlen.

Eftersom patienten utsattes för en allvarlig risk då diagnosen fördröjdes anmäler chefläkaren händelsen till Socialstyrelsen.

Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.

Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

Jesper Persson har telefon 040-33 28 99.

Text: Per Längby

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material