Skip to main content

Lokalt miljöarbete uppmärksammas i form av utställning Gröna veckan 10 - 14 oktober 2011

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2011 10:20 CEST

Hässleholms sjukhusorganisations lokala miljöarbete uppmärksammas i utställning "Gröna veckan" i sjukhusets huvudentré. Här beskrivs arbetet med ISO-certifieringen som gjordes 2009 och det fortsatta arbetet med att kvalitetssäkra miljöarbetet. Veckan handlar om hur sjukhuset arbetar med miljöfrågor samt naturen och miljön runt Hässleholms kommun. Den gröna veckan är kopplad till det internationella skogsåret som är utlyst av FN och som samverkar med Naturens år, ett nätverk där ett 20-tal myndigheter och frivilligorganisationer är med.

Kontaktpersoner:
Anette Ivarsson, undersköterska på Ortopediska kliniken, 0706-921324
Ann-Christin Ardenvik, miljöcontroller, 0451-298713

Eva Tallroth, stabschef, 0451-298733

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.