Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö värd för stor internationell konferens om social innovation

En internationell mötesplats för samhällsentreprenörer och finansiärer, men även för alla med ett intresse för social innovation. Det är tanken med konferensen SOCAP Europe: Designing the future. Den 8-10 maj arrangerar Region Skåne/Business Region Skåne, Malmö högskola/Mötesplats Social Innovation och Malmö stad konferensen, som hålls för andra gången i Europa.

Region Skåne har under lång tid främjat samhällsinnovationer och samhällsentreprenörskap. Ambitionen är att stärka länkarna till den idéburna sektorn och dra nytta av dess kraft i arbetet med innovation och nyskapande. Som ett led i detta anordnas i maj konferensen Region Skåne SOCAP Europé: Designing the future.

– Genomförandet av SOCAP i Skåne är ett viktigt led i att nå målet om att Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020. Konferensen ansluter också väl till den unika överenskommelse som Region Skåne 2010 slutit med den idéburna sektorn i Skåne om ett närmare samarbete. Det innefattar bland annat omfattade utveckling av finansieringsmöjligheter för samhällsentreprenörers idéer, säger Hans Henecke, näringslivschef Region Skåne.

Öppet för samhällsentreprenörer
Vid ett besök i Malmö och Skåne upptäckte mannen bakom SOCAP, filantropen Kevin Jones, den stora kunskap och förståelse för att involvera samhällsentreprenörer i utvecklings- och tillväxtarbetet som finns här.

Kontakten mellan Kevin Jones och Region Skåne, Malmö högskola och Malmö stad har nu lett till att den andra europeiska SOCAP-konferensen äger rum här, i hård konkurrens med andra städer i Europa.

En grupp med representanter från alla tre parter arbetar nu tillsammans med SOCAP-teamet i USA för att fastställa programmet.

Ett internationellt nätverk
På SOCAP får finansiärer, som utöver avkastning på sitt investerade kapital även vill bidra med något gott till samhället, möjlighet att träffa samhällsentreprenörer från hela Europa, delar av USA och övriga världen.

Konferensen visar Skåne som en kreativ region, öppen för nya impulser och idéer.

– Genom konferensen sätter vi fokus på helt nytt utvecklingsområde som kommer ha stor betydelse för Skånes tillväxt i framtiden, säger Ulf Kyrling, näringslivsutvecklare på Näringsliv Skåne.

Fakta SOCAP Europe: Designing the Future
Äger rum 8-10 maj på Malmö högskola och har fyra huvudteman: Inclusion, Biosphere Economy, Public Private Partnerships och Scaling Social Enterprise. Det är andra gången SOCAP (Social Capital Markets) arrangeras i Europa.

Region Skåne, Business Region Skåne, Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola och Malmö stad är gemensamma värdar för SOCAP Europe: Designing the Future 2012.

Läs mer på konferensens officiella sida

Fakta samhällsentreprenörsskap
En samhällsentreprenör är en person som drivs av att göra en förändring i samhället. Det som utmärker en social entreprenör är att själva affärsidén eller kärnverksamheten är att lösa ett socialt problem.

För mer information vänligen kontakta:
Ulf Kyrling, näringslivsutvecklare Näringsliv Skåne
ulf.kyrling@skane.se

040-675 34 16
0768-87 04 36


Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material