Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Migrationskonferens i Malmö


Europas andra konferens om migration och hälsa som hålls i Malmö diskuterar bland annat rätten till vård för papperslösa i Sverige. Vid konferensen deltar FN:s kommissionär för rätten till hälsa Paul Hunt.

Han besökte Sverige januari 2006 och granskade då bland annat hur flyktingar i Sverige får sjukvård om de saknar nödvändiga identitetshandlingar och personnummer. Ett sjukhus som han besökte var UMAS, där den andra konferensen om migration och hälsa nu hålls. Paul Hunts rapport sändes till regeringen som i dagarna behandlar ett förslag till hur flyktingar och papperslösa ska få rätt till sjukvård.

Hälsa en rättighet
Paul Hunt inleder fredagens program på temat "Hälsa en mänsklig rättighet från ett europeiskt perspektiv." Han håller senare under kongressen en föreläsning som tar upp vikten av utbildning i mänskliga rättigheter för hälso- och sjukvårdsarbetare.

Konferensen belyser inte bara migration och hälsa, utan också effekter på reproduktion, arbete och utbildning samt system och policies.

Malmöperspektiv
Jenny Malmsten från Malmö talar i ett parallellt seminarium om det regionala migrationsvänliga samarbetet, och hur det praktiskt tillämpas. Hon arbetar med migration i en tjänst sponsrad av Region Skåne, Malmö stad och Malmö Högskola.

Reproduktion
Ett avsnitt inom konferensen tar upp reproduktionsmedicin. Det leds bland annat av docent Birgitta Essén som tidigare var verksam vid UMAS. Auktoriteten inom psykiatri professor Richard F Molllica ställer den västerländska psykiatrin mot den traditionella psykiatrin. Han ställer frågan" Jobbar psykiatrin med rätt saker?

200 deltagare
Konferensen samlar 200 deltagare från 21 länder i fyra världsdelar. Det är andra gången en sådan här konferens hålls. Förra gången var i Holland och då arrangerade EUPHA, European Public Health Association den. De är med som arrangör i år.

Arrangörerna är i övrigt Region Skåne, Malmö stad, Medicinska Fakulteten Lunds universitet, samt Malmö Högskola.

Icke kommersiell
Kommunalrådet Ilmar Reepalu, presidenten i EUPHA Walter Deville och professor Per-Olof Östergren från den lokala organisationskommittén svarar för den gemensamma välkomsthälsningen.

Det ekonomiska stödet kommer från Länsstyrelsen i Skåne, Malmö stad, Malmö Högskola och Region Skåne. Inga kommersiella intressen finns med som sponsorer eller utställare.

Givetvis är konferensen öppen för deltagare från media. Programmet finns på www.migranthealth.se

Ytterligare information
Professor Per-Olof Östergren
Tel 0705-16 00 92

Divisionschef Sven Montán
Telefon 040 33 32 78

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden