Skip to main content

Misstänkt tumör Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2011 10:24 CEST

En kvinnlig patient behandlades för en propp i lungorna när det även dök upp misstankar om en tumör i lungorna. Informationen om denna misstanke observerades inte. Händelsen Lex Maria anmäls.

 Kvinnan vårdades vid Skånes universitetssjukhus i Malmö år 2007. Hon hade en propp i lungan, det vill säga en lungemboli och var mycket svårt sjuk. De undersökningar som gjordes visade även på en misstänkt tumör, men detta noterades inte och beaktades inte heller vid uppföljningen av kvinnan efter den lyckade behandlingen.

 Andfådd
År 2011 sökte patienten akut vård på grund av andfåddhet. Den nu påbörjade utredningen visar att hon har en spridd lungcancer.Händelsen anmäls enligt Lex Maria på grund av fördröjningen av diagnostiken. Sjukhusets berörda kliniker kommer att se över hur de behöver skärpa sina rutiner för att undvika liknande händelser.

Lex Maria
Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.
Vid en Lex Maria anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

Kontaktperson
Chefläkare Eva Ranklev-Twetman
Tel 046-17 15 51

 Önskas kopia på anmälan var vänlig kontakta pressansvarig

Hans-Göran Boklund hans-goran.boklund@skane.se
Tel 040 33 33 01