Gå direkt till innehåll
Närstående delar med sig av nära-vården-upplevelser

Pressmeddelande -

Närstående delar med sig av nära-vården-upplevelser

Kontakten med vården påverkar i många fall inte bara den som är sjuk utan också patientens omgivning. Det framkommer i flera klagomål som kommer till Patientnämnden Skåne.

I en analys från Patientnämnden Skåne som omfattar nästan 200 klagomål från 2023 lyfts närståendeperspektiv fram på olika sätt. Det flesta av klagomålen kommer från en person som är närstående men i en del fall har patienterna själva gett uttryck för hur deras situation påverkar deras familj eller övriga omgivning.

Påverkar hela familjen

– Vi ser i det här urvalet av klagomål att en fjärdedel ungefär handlar om patienter med psykisk ohälsa och det finns också en hel del klagomål som gäller vården av barn, förklarar Jonas Duveborn, förvaltningschef för Patientnämnden Skåne.

I flera av klagomålen ger närstående, till både vuxna och barn, uttryck för att patienternas situation har stor påverkan på hela familjen. Det gäller oavsett om klagomålen rör upplevda brister inom vård och behandling, kommunikation, tillgänglighet eller annat.

– Närstående ger exempelvis uttryck för att de känner sig bortglömda eller i vägen. Flera berättar att de känner oro och känslor av maktlöshet när de står vid sidan om patienten, inte minst närstående till personer med psykisk ohälsa, säger Jonas Duveborn.

Närstående till äldre och barn berättar

Närstående berättar i flera fall om bristande information från vården till dem och till patienterna samt i en del fall om brister i samordningen mellan den regionala och den kommunala hälso- och sjukvården.

Enligt Socialstyrelsen är det viktigt för hälso- och sjukvården att identifiera anhöriga och uppmärksamma deras situation och behov för att kunna förebygga den ohälsa de riskerar att drabbas av till följd av att någon i deras närhet blir sjuk.

Det finns också klagomål från närstående till barn med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som vittnar om att bristande tillgänglighet har stor påverkan på deras familjesituation.

Samtal med närstående och i arbetsgrupper

Klagomålen har i flera fall lett till samtal med närstående om händelserna. Det har förts samtal med enskilda medarbetare, om exempelvis bemötande. Det finns flera förbättringsförslag från närstående som bland annat handlar om mer information i olika situationer, tydligare plan inför operation och ett förslag gäller ytterligare förlängd åtkomst till barnets journal via 1177 för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden