Gå direkt till innehåll
Satsningen på sammanhållen njursjukvård ska innebära flera förbättringar för för patienterna
Satsningen på sammanhållen njursjukvård ska innebära flera förbättringar för för patienterna

Pressmeddelande -

Njursjukvården i Skåne satsar på förebyggande arbete, transplantation och digitalisering

Fler patienter med njursjukdom ska kunna följas upp och behandlas på distans, färre ska behöva åka till sjukhus för dialys och fler ska transplanteras. Det är några av punkterna i den satsning på en sammanhållen njursjukvård som från och med i år görs i Region Skåne.

Njursjukdom är ett växande problem både nationellt och internationellt. Idag har cirka 120 000 skåningar någon form av kronisk njursjukdom, runt 60 000 har halverad njurfunktion.

– Förr var inflammation den främsta orsaken till kronisk njursjukdom men nu är det istället högt blodtryck, diabetes, åderförkalkning och fetma, säger Anders Christensson, cheföverläkare i njurmedicin på Skånes universitetssjukhus och ordförande i den styrgrupp som leder arbetet med satsningen på njursjukvården i Regionen Skåne.

Fempunktsprogram stärker njurvården

Behovet av dialys har ökat för varje år under de senaste decennierna. För att möta utvecklingen har Region Skåne beslutat om en förstärkning av njursjukvården med 44 miljoner kronor per år. Pengarna ska användas för att ta fram strategier och genomföra åtgärder i ett fempunktsprogram:

1. Intensifiera och utveckla det preventiva arbetet
2. Öka antalet njurtransplantationer
3. Öka andelen självdialys
4. På kort sikt: Möta det ökade dialysbehovet
5. På lång sikt: Förstärka det regionala arbetet kring dialyskapacitet, preventiv vård, nya arbetsformer och digitalisering

Blodtrycksmätare till alla patienter

I utvecklingen av det preventiva arbetet ingår en satsning på att förse alla patienter i regionen med en blodtrycksmätare. Värdena överförs automatiskt till sjukvården och sjuksköterskor eller läkare kan följa patienten.

– Blodtrycket är en väldigt viktig faktor när det gäller njursjukdom. Det har visat sig att det bästa sättet att mäta det på är i lugn och ro i hemmet och patienterna kan utifrån värdena få egenvårdsråd på distans, säger Anders Christensson.

  • Mottagningarna på sjukhusen i Malmö/Lund, Ystad, Hässleholm, Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm har förstärkt med sjuksköterskor för att kunna bygga upp sjuksköterskeledda mottagningar.
  • För att kunna öka antalet njurtransplantationer i hela Södra sjukvårdsregionen pågår en informationskampanj för att öka antalet levande donatorer. Transplantationsvården på Skånes universitetssjukhus har förstärkts med en sjuksköterska och läkare för att kunna utreda och följa upp fler patienter.
  • I dagsläget får ungefär 75 procent av patienterna i behov av dialys, bloddialys på sjukhus och 25 procent har självdialys i form av påsdialys i hemmet. Andelen patienter med påsdialys ska på kort sikt kunna ökas till 30 procent. Alla påsdialyspatienter i Skåne erbjuds sedan i våras även distansmonitorering för att hålla koll på vikt och vätskebalans, faktorer som påverkar patienternas sjukdomsbild.
  • Det ökade behovet av dialys på sjukhusen möts bland annat av att man på Centralsjukhuset Kristianstad bygger ut med åtta nya dialysplatser. Dessutom kommer man på dialysmottagningarna i regionen att stärka undersköterskornas kompetens.
  • På sikt ska arbetet med att förstärka njursjukvården i Skåne innebära att sjukvårdens olika aktörer arbetar närmare varandra och tillsammans hittar nya och mer likartade arbetsformer. Detta för att patienterna ska få en så bra och jämlik vård som möjligt och för att resurserna i regionen ska användas på bästa sätt.

Patienterna är med i arbetet

Skånes nya digitala vårdmiljö (SDV) som ska rullas ut de kommande åren kan underlätta det gemensamma arbetet kring patienterna då alla aktörer använder ett och samma system. Även patienterna är med i arbetet i form av Njurförbundet.

– De är viktiga att ha med i arbetet för de driver samma frågor som vi inom sjukvården, säger Anders Christensson.

Liknande program som det som nu genomförs i Skåne är på gång på många andra håll i världen, bland annat i Danmark, USA och Storbritannien.

– Tillsammans kan vi se till att utvecklingen i Skåne går i en gynnsam riktning. Med rätt åtgärder kommer satsningen på njursjukvården att ge bättre livskvalitet och mindre lindande för patienterna och också lägre samhällskostnader, säger Anders Christensson.


Fakta:
Njursjukdom i Skåne

Cirka 120 000 skåningar har kronisk njursjukdom och omkring 60 000 har en halverad njurfunktion.

Drygt 650 patienter har dialys.

Varje år genomförs 65-70 njurtransplantationer på Skånes universitetssjukhus.

750 patienter kontrolleras årligen efter njurtransplantation.

Njurmottagningar och dialys finns på sjukhusen i Helsingborg, Hässleholm-Kristianstad, Lund, Malmö, Ystad och Ängelholm.

Arbetet med att förstärka njursjukvården i Skåne leds av en regional styrgrupp med företrädare från njursjukvården på de olika sjukhusen i Skåne samt regionledningen.

Mer information

Kontakta Anders Christensson, cheföverläkare i njurmedicin på Skånes universitetssjukhus och ordförande i den styrgrupp som leder arbetet med satsningen på njursjukvården i Regionen Skåne på telefon 040-33 15 59 eller anders.christensson@skane.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden