Gå direkt till innehåll
Ny läkemedelsavstämning ger säkrare operationer

Pressmeddelande -

Ny läkemedelsavstämning ger säkrare operationer

Vissa läkemedel medför en ökad risk för komplikationer vid operationer. Men det kan finnas skillnader i vad som står på någons läkemedelslista och vad man faktiskt tar. På Hässleholms sjukhus ringer därför en farmaceut upp patienten inför operationen – vilket gör att färre planerade operationer behöver ställas in.

Inför en operation kan man som patient behöva ändra dos eller helt hålla upp med vissa mediciner, exempelvis blodförtunnande. För att säkerställa att medicinerna som står på listan stämmer överens med vad den som ska opereras faktiskt tar – så har man inom ortopedin i Hässleholm infört ett nytt arbetssätt.

– Vi kan redan se vinsterna. Sedan farmaceuterna började göra läkemedelsavstämning med patienter över telefon har inte en enda operation behövt ställas in på grund av fel i läkemedelslistan, säger Helena Dahlerus, klinisk farmaceut och teamledare på Hässleholms sjukhus.

Fyra till sex månader före en operation, i samband med kallelsen, gör läkaren en läkemedelsavstämning med den som ska opereras. När det väl är dags för operationen kan mycket ha hunnit hända. Läkemedel kan ha bytts ut, doseringar ändrats eller nya läkemedel kommit till.

– Det mina kollegor gör nu är att de ringer patienten en vecka före operation och tillsammans går man igenom vilka läkemedel som tas och försäkrar sig om att man pausat med vissa läkemedel. Om de inte gjort det så kan operationsplaneraren istället ta in en annan patient, säger Helena Dahlerus.

Ett par dagar före operationen är det sedan ortopedläkarens ansvar att sammanställa patientens läkemedelsordinationer från olika journalsystem till en samlad läkemedelslista.

– Det kan innebära att man behöver information från både slutenvården, primärvården, den kommunala vården och uthämtade läkemedel på recept. Läkemedelslistorna kan vara komplexa då olika delar av hälso- och sjukvården har olika system som alla har sina unika sätt att ge information. Då är farmaceuternas avstämningar ett sätt att öka säkerheten kring vilka läkemedel som patienten faktiskt tar, förklarar Helena Dahlerus.

Att samla läkemedelslistorna kommer att bli ännu enklare i samband med att Skåne får ett nytt digitalt vårdsystem – då patientens läkemedelslista uppdateras vid varje vårdkontakt, oavsett om vårdtagaren besökt Region Skåne eller privata vårdgivare.

Fördelar för hela vårdprocessen

Att läkemedelslistan är uppdaterad och korrekt är också viktigt när den som opererats behöver vårdas efter en operation.

–  Med det här arbetssättet minskar tidsåtgången för ortopedläkarna att ordinera rätt läkemedel till patienterna under vårdtiden. Dessutom behöver färre patienter vända hem på operationsdagen på grund av att de tagit fel läkemedel, vilket är en fördel för hela vårdprocessen, säger Annika Kragh Ekstam, läkemedelsansvarig läkare på ortopeden i Hässleholm.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne

Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden