Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny prognos: Utbildning boten mot den skånska kräftgången

Fler ungdomar i Skåne måste uppnå gymnasiekompetens, framförallt med yrkesförberedande inriktning. De som utbildar sig efter gymnasiet bör välja yrken där det finns jobb – inom teknik, vård och skola. Det är receptet för att vända den negativa utveckling som förutspås i Region Skånes prognos ”Skåne 2022 – ekonomi och sysselsättning” som släpps idag.

– Prognosen visar tyvärr att ekonomin inte snurrar tillräckligt fort i Skåne, trots goda siffror från Arbetsförmedlingen för 2014-2015. Vi måste göra mer för att stärka Sveriges näst största arbetsmarknadsregion, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Region Skåne.

Befolkningen ökar snabbare än jobben
I Skåne är andelen av befolkningen som har jobb lägst i Sverige. Fler människor än någonsin tidigare arbetar, men eftersom befolkningen ökar i ungefär samma takt blir sysselsättningsgraden – den andel av befolkningen som har arbete – fortsatt låg. Prognosen visar att antalet jobb inte kommer att öka tillräckligt snabbt för att på något avgörande sätt öka sysselsättningsgraden, trots att befolkningen förväntas öka i lägre takt än under det gångna decenniet. 

Den genomsnittliga produktiviteten per sysselsatt i Skåne kommer att öka fram till 2022, men inte lika mycket som motsvarande siffra för hela Sverige. Skåne har redan under de senaste tio åren haft en tillväxt under genomsnittet för riket, och betydligt lägre än de båda andra storstadslänen. Förvärvsinkomsten per invånare i Skåne minskar i förhållande till riket. 2014 ligger Skåne på 93 procent av riksgenomsnittet, vilket 2022 förväntas ha minskat till 92 procent. Jämfört med nivån i Stockholm är den genomsnittliga inkomsten i Skåne 80 procent.

Alltför få med högre utbildning
Den grundläggande orsaken till den låga medelinkomsten i Skåne är att så liten andel av befolkningen har arbete. Detta i sin tur har sin främsta förklaring i att en relativt hög andel av befolkningen saknar gymnasiekompetens, och att relativt få har längre eftergymnasial utbildning jämfört med Stockholm.

– Utbildningsfrågorna är centrala, både för att fler ska komma in på arbetsmarknaden och för att produktiviteten i näringslivet ska öka – och därmed att Skåne börjar närma sig den tillväxt som finns i Stockholm och Göteborg. Region Skåne har ett samordnande ansvar och arbetar på flera olika plan med sysselsättningen och kompetensfrågorna. Det är tydligt att vi behöver intensifiera det arbetet, säger Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef i Region Skåne. 

– Skåne behöver satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik för en vidgad arbetsmarknadsregion. Utbildning och kompetens måste hamna i fokus. Vi utsätts alla idag för global konkurrens och vår viktigaste konkurrensfaktor är kunskap. Arbetet inom Kompetenssamverkan Skåne handlar om detta, säger Pontus Lindberg.

Störst tillväxt i sydväst
Den omstrukturering som skett inom arbetsmarknaden i Skåne det senaste decenniet – från industri till tjänstesektorn – kommer att fortsätta. De näringar som kommer att växa är framförallt företagstjänster, handel, byggindustri samt de offentligt dominerade näringsgrenarna utbildning, vård och omsorg. Liksom tidigare är det i sydvästra Skåne som tillväxten är störst.

Kontaktpersoner
Pontus Lindberg, ordförande regionala tillväxtnämnden i Region Skåne
E-post: pontus.lindberg@skane.se Telefon: 044-309 34 72

Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef Region Skåne
E-post: bodil.rosvalljonsson@skane.se Telefon 040-675 35 16

Anders Axelsson, analytiker Region Skåne
E-post: anders.axelsson@skane.se Telefon: 040-675 34 09

Prognosen ”Skåne 2022 – ekonomi och sysselsättning” finns att hämta nedan.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden