Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​​Ny rapport om utanförskapets verkliga pris – en halv miljon per person varje år är minsta kostnaden

Ett år av utanförskap kostar samhället en halv miljon per person som drabbas. En helt ny rapport lyfter fram vikten av tidiga insatser och behovet av att omformulera problemen.

Inför Rikskonferensen SSA (Samverkan i skola och arbetsliv) lanserars idag en helt ny rapport av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark. Rapporten ”1+1=3 Om samverkan mellan skola och arbetsliv ur ett socialekonomiskt perspektiv” beställd av Region Skåne visar praktiska beräkningar av vad utanförskapet verkligen kostar och hur tidiga insatser ofta i skolåren skulle hjälpa både individ och samhället avsevärt.

I takt med att de enkla jobbet försvinner och de formella kraven för att ta sig in i arbetslivet ökar har betydelsen att klara skolgången aldrig varit viktigare.Kostnaden att ta hand om unga som har begynnande problem är en bråkdel av vad det kostar samhället att ta hand om en arbetslös, passiv eller till och med kriminell person. 2012 fanns det enligt Ungdomsstyrelsen siffror 36 700 unga svenskar mellan 17 och 25 år som varken studerade, sökte jobb eller arbetade.

Social investering i stället för kostnad och samverkan är två nycklar

Rapporten pekar på vikten av ändrat synsätt och att samverkan mellan olika instanser måste till. Istället för att titta på kortsiktig budget så som kommunal, regional eller specifik skolbudget måste ett samverkans- och socialinvesteringsperspektiv till. Rapporten föreslår en Lotsmodell.

  • Det kommer att vara helt avgörande för vårt samhälle att få ordning på utanförskapet. Denna rapport visar inte bara konkret hur kostnaderna ser ut utan också hur kostnaderna skjuter i höjden, i takt med den tid det tar att bryta den dåliga cykeln. Att inte stämma i bäcken blir oerhört dyrt säger Ingvar Nilsson
  • Den här rapporten sätter fingret på en av de stora utmaningar som både Sverige och Skåne har att jobba med säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne

Se rapporten här: http://utveckling.skane.se/publikationer/


För ytterligare information eller kommentar:

Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.seTfn: 08-551 520 69, 070-531 94 34

Jesse Kemppinen Region Skåne, handläggare; 040-675 34 97, Jesse.Kemppinen@skane.se

Mikael Stamming, Region Skåne, Utvecklingsdirektör, 0768-89 07 56

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden