Gå direkt till innehåll
Nya skärpta allmänna råd i Skåne fram till Lucia

Pressmeddelande -

Nya skärpta allmänna råd i Skåne fram till Lucia

De skärpta allmänna råden i Region Skåne förtydligas och förlängs från och med i morgon den 18 november. Alla som vistas i Skåne uppmanas att noga följa råden. Det gäller inte längre bara inomhusaktiviteter utan handlar även om att hålla avstånd utomhus.

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i Skåne bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller i Skåne.

Beslutet har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson efter samråd med Länsstyrelsen i Skåne och Region Skånes smittskyddsläkare, Eva Melander.

– Tyvärr ser vi ännu inte någon minskning av antalet smittade i Skåne och därför behöver de skärpta allmänna råden förlängas. Jag kan inte nog betona att läget är allvarligt och att vi alla måste hjälpas åt att leva efter de skärpta allmänna råden. Min förhoppning är att alla skåningar funderar på vad just de kan göra för att minska smittspridningen, säger Eva Melander.

– Många gör redan idag stora uppoffringar för att undvika att bidra till smittspridningen men alla måste inse att man inte kan leva som vanligt i dessa dagar. Det är inte läge att ordna fester, släktträffar, gå på köpcentrum eller trängas på ett gym just nu. Om vi alla hjälps åt är det min övertygelse att de förlängda skärpta råden, tillsammans med regeringens beslut om allmänna sammankomster, kommer att minska smittspridningen framöver, säger hon.

Stort tryck på självtester
Det är fortsatt stor efterfrågan på självtester trots att Region Skåne fortsätter att utöka testkapaciteten. Väntetiden för att boka ett självtest är 2-3 dagar både på apotek och provtagningsplatser för bil runt om i Skåne. Just nu finns det bokningsbara tider kvar i slutet av veckan – flest på fredag. På grund av det höga trycket kan dock provsvar nu ta upp till fyra dagar.

Aktuella siffror

Nya konstaterade covid-19-fall: 584
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 18 507
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 16
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 148
Totalt antal avlidna med covid-19: 327

Till antalet nya konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats det senaste dygnet. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Till och med den 13 december gäller skärpta råd i Skåne. 

Alla som vistas i Skåne län uppmanas att:

  • Om möjligt undvika att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med. Att träffa personer utöver de man bor tillsammans med eller träffar regelbundet ökar risken för smitta. Den som bor ensam kan umgås med en liten krets andra personer, rådet om att umgås med få personer gäller alla. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Håll avstånd även utomhus.
  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Bidra till att minska trängseln i kollektivtrafiken så att de, som behöver resa och inte har några andra alternativ, kan resa tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. Undvik alla miljöer och platser där många vistas samtidigt. Håll rejält avstånd till andra, gärna två meter.
  • Avstå från att delta i exempelvis fysiska möten, kurser, konferenser, konserter och föreställningar. Man bör avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teatrar, biografer och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang. Överväg digitala alternativ om så är möjligt.
  • Alla över 15 år avråds från all sorts organiserad idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Överväg alternativ för motionsträning för att på så sätt undvika trängsel på exempelvis idrottsanläggningar, gym och badhus. Träna individuellt eller utomhus. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare.
  • Verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. Bidra så att trängsel inte uppstår. Undvik att ordna aktiviteter som gör att många människor samlas. För restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
  • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas. Erbjud digitala alternativ när så är möjligt.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad