Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt e-hälsoprojekt ska hjälpa organmottagare

Region Skåne startar ett nytt samarbete med HiQ och Engaging Care för att utveckla en innovativ e-hälsolösning till organmottagare. Mitt liv - Min hälsa ska ge stöd i det dagliga livet vid transplantation och vara ett kunskapsstöd för bättre transplantationsvård.

E-hälsosatsningen Mitt liv – Min hälsa görs inom ramen för EU-projektet READi for Health. Region Skåne ska skapa en interaktiv digital plattform som erbjuder organmottagare och närstående individanpassad, evidensbaserad kunskap och långsiktigt stöd för sin behandling och sina livsstilsförändringar.

Mitt liv – Min hälsa ska främja individens delaktighet i sin egen vård och hälsa, vilket ger bättre behandlingsresultat och bidrar till en säkrare och mer kostnadseffektiv vård. Målet är också att uppnå mer jämlika vårdförutsättningar i hela landet.

Stöd för både patienter och närstående

- En mängd nya krav uppstår i det dagliga livet som transplanterad, vilket skapar oro och ångest både hos patienter och närstående. En framgångsrik nationell transplantationsvård kräver omfattande evidensbaserade kunskaper och stöd för överlevnad, långsiktig hälsa och livskvalitet, säger Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation, Lunds Universitet.

- Plattformen är dessutom tänkt att fungera som kunskaps- och utbildningsportal för personalen vid transplantationsenheterna och patienternas hemsjukhus. Det ökar patientsäkerheten och minskar sårbarheten i dagens utbildningssystem där man är beroende av ett fåtal experter, berättar Maria Nygren, områdeschef på Thorax SUS.

Kan övervaka och dela sin hälsoinformation

- Individen skall kunna övervaka sin egen hälsa och erbjudas möjlighet att dela sin hälsoinformation med närstående, vårdpersonal och forskning. Tillgång till individens hälsoinformation är viktig för vidareutveckling av vård och behandling samt för forskning, säger Ulf Malmqvist, verksamhetschef på FoU-centrum Skåne.

- Plattformen tar avstamp i Engaging Cares engagemangsplattform som tar hänsyn till hela patientens hälsoprofil och skräddarsyr individuell behandling. - Vi vill inkludera patienter och närstående och ge både stöd och kunskap som motiverar patienten att förbättra sin hälsa och sitt mående, berättar Annica Carnbring Belfrage, VD och grundare av Engaging Care.

Finansiering beviljad med halv miljon
- HiQ är ett IT-konsultföretag med gedigen kunskap och erfarenheter av mobila lösningar och e-learning. Projektet ligger väl i linje med HiQs strävan att skapa innovativa lösningar som kan förbättra och effektivisera vården säger Susanna Karlsson, kundansvarig konsultchef på HiQ Skåne AB.

Projektet koordineras och leds av Ulf Malmqvist och Ann Tronde, projektledare för READi for Health, på Forsknings- och utvecklingscentrum Skåne. I dagarna beviljades finansiering på en halv miljon kronor från Vinnova för planeringen av projektet.

FAKTA READi for Health

I EU-projektet READi for Health samverkar fyra teknikstarka regioner i Europa under tre år: Skåne, Uleåborg (Finland), Murcia (Spanien) och Midi-Pyrénées (Frankrike). READi for Health arbetar för att synliggöra möjligheterna med den mobila teknologin och hur den kan bidra till att ge en jämlik och högkvalitativ vård. I Skåne drivs READi for Health av Region Skåne genom FoU-centrum Skåne och Mobile Heights.

Kontakt

Ann Tronde, projektledare Mitt liv min hälsa, 0703-64 07 24.

Ulf Malmqvist, chef för FoU-centrum Skåne, 0769-42 74 82.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden