Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt molninstitut i Skåne ska lyfta svensk mobilindustri

Från den tid när mobiltelefonen bara var till för att tala i har en drastisk utveckling skett men allt talar för att det mesta inom mobilteknologi ännu är ogjort. Idag upptäcker helt andra branscher som energi-, hälso-, gruv- och fordonsindustrin vilka möjligheter mobiltekniken erbjuder. Ericsson räknar med att det redan år 2020 kommer finnas 50 miljarder uppkopplade enheter. Därför har Lunds universitet, mobilbranschen genom Sony Mobile och Region Skåne gått samman för att bilda ett nytt forskningsinstitut: Mobile and Pervasive Computing Institute at Lunds University, MAPCI.

Runt Lund och Malmö finns Mobile Heights, ett mobilkluster vars medlemmar representerar drygt 7 000 högt kvalificerade anställda och en sällsynt bredd på företag. Utöver medlemsföretagen omfattar klustret också affärsstöd till innovativa uppstartsbolag och världsledande forskning inom hårdvara (System Design on Silicon, SOS), mjukvara (Embedded Applications Software Engineering, EASE) och applikationer (Network for Mobile Services & Applications, NMSA) vid Lunds universitet, Blekinge Tekniska högskola och Malmö högskola. Den här forskningsbasen kompletteras nu med ett institut för så kallad distribuerad molnteknologi vilket är ett nytt teknikområde som smälter samman kommunikation och mjukvara. Det är teknik som denna som kommer att möjliggöra 50 miljarder uppkopplade enheter och nästa generations digitala tjänster såsom musik, nyheter, film och spel.

– MAPCI representerar en ny aktör i södra Sveriges forsknings- och innovationsmiljö och bryter ny mark vad gäller såväl tekniskt område som arbetsmodell, säger Björn Ekelund, forsknings- och innovationsdirektör på ST-Ericsson och tillförordnad institutsdirektör, och fortsätter:

MAPCI kommer att ha en kompletterande och överbryggande roll för de tre existerande forskningscentrumen och får också ett uttalat uppdrag som länk mellan akademi och näringsliv. Det blir en del av Lunds universitet men placeras geografiskt i samma kvarter som Sony Mobile, Ericsson och ST-Ericsson i Lund. Där kommer också Mobile Heights och Mobile Heights Business Center att finnas och erbjuda stöd, lokaler och aktiviteter för såväl etablerade som nystartade företag och bli en öppen samlingsplats för mobilbranschen.

Grundarna har för avsikt att gemensamt tillgängliggöra minst 100 miljoner kronor över en tioårsperiod som grundfinansiering för MAPCI. Svenska och internationella forskningsanslag ska därutöver komplettera finansieringen via olika projekt. MAPCI är ett tydligt exempel på hur mobilbranschen arbetar för att konkretisera den nationella innovationsstrategin.

SICS och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, finns redan i Lund och ser starka synergier med MAPCI. De har därför valt att ansluta sig som partners och undersöker en samlokalisering.

MAPCI invigs före sommaren i närvaro av grundarna, partners och hundratalet inbjudna representanter för akademi, industri inom områden som sjukvård, transport, fordon, gruvor, skog, hälsa, logistik och media samt offentliga aktörer. Det finns idag knappast någon samhällsfunktion, bransch eller industri som är eller förblir opåverkad av mobilteknologi.

-  Region Skåne ser med stor tillförsikt hur regionen, akademin och näringslivet kan åstadkomma stora ting då man samlas kring en gemensam agenda. Jag är mycket optimistisk inför vad institutet kan betyda både vad gäller regionens existerande företag och nyetableringar, så att Skåne kan bli Europas mest innovativa region till 2020, säger Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande.

Högupplösta bilder och mer information om institutet finns på www.mobileheights.org/media

Mediakontakter

Bengt-Arne Molin, platschef Sony Mobile, Lund presskontakt Lina Andersson, +46 703 11 18 43 lina.andersson@sonymobile.com

Per Eriksson, Rektor, Lunds universitet rektor@rektor.lu.se eller +46 708 24 71 06

Anders Axelsson, Rektor, Lunds Tekniska Högskola, LTH anders.axelsson@rektor.lth.se +46 705 61 96 65 För högupplösta bilder på Per Eriksson och Anders Axelsson, se LU:s bildbank. https://bildweb.srv.lu.se/login/ Logga in med press press och skriv sedan namnet i sökfältet.

Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne nås genom pressekreterare Johan Folin, +46 721 99 83 85 johan.folin@skane.se

Björn Ekelund, tillförordnad institutsdirektör MAPCI och Mats Ekstrand, vd Mobile Heights nås genom presskontakt: Petronella Warg, +46 733 42 49 23 petronella.warg@mobileheights.org

Maria Khorsand, VD och koncernchef SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut nås genom Niklas Grybe +46 705 715 881 niklas.grybe@sp.se

Christer Norström, VD Swedish Institute of Computer Science, SICS nås genom Kersti Hedman +46 706 224 158 kersti@sics.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad