Gå direkt till innehåll
Nytt Öresundsavtal gör det lättare för gränspendlare att jobba på distans

Pressmeddelande -

Nytt Öresundsavtal gör det lättare för gränspendlare att jobba på distans

På måndagen meddelade den svenska och danska regeringen att de kommit överens om ett nytt Öresundsavtal. Det vill säga det avtal som reglerar skatter och pensioner när det gäller arbete och anställningar över den svensk-danska gränsen. Det nya avtalet förväntas träda i kraft under 2025.

Det nuvarande Öresundsavtalet kom till 2003, men med åren och i takt med utvecklingen på arbetsmarknaden har det blivit föråldrat. Under pandemin blev det särskilt tydligt, eftersom avtalet inte var anpassat efter exempelvis distansarbete.

Lättare att arbeta på distans med nytt avtal

Idag går det bra att distansarbeta om du är anställd i det privata näringslivet, så länge arbetstagare över en tremånadersperiod jobbar minst 50 procent i det land de har sin anställning. För offentliganställda finns det ingen möjlighet alls till distansarbete.

Med det nya avtalet ska fortfarande halva tiden förläggas i landet, men istället beräknas över en tolvmånadersperiod. Det blir lättare för många som tidigare behövt anpassa tiderna efter kortare perioder där sammanhängande ledighet över sommaren får stor påverkan. Och nu omfattas offentliganställda pendlare enligt samma regler. Dessutom blir det tillåtet att utföra distansarbete från den plats man själv önskar, tidigare var det reglerat till att utföras i ens egen bostad.

– Med ett nytt avtal på plats får vi en bättre fungerande arbetsmarknad i Öresund. Nya regler kring distansarbete kommer göra det mer attraktivt att gränspendla och det blir enklare för danska arbetsgivare att anställa personer från Sverige, säger Anna Jähnke, ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Förenklade regler kan ge lägre arbetslöshet i Skåne

Det nuvarande avtalet har gjort det omständligt att anställa och att ta jobb över gränsen. Idag har Skåne högst arbetslöshet i Sverige, men med ett nytt skatteavtal ökar möjligheterna för personer som bor i Skåne att ta ett jobb på andra sidan sundet.

– I Skåne har vi just nu en hög arbetslöshet och i Köpenhamn finns det gott om arbetstillfällen. Det måste vi helt enkelt bli bättre på att utnyttja, och därför har vi genom Greater Copenhagen arbetat hårt för att göra det ännu enklare att anställa och ta jobb över Öresund, säger Anna Pettersson, Region Skånes utvecklingsdirektör.

Med det nya avtalet kommer även skattekompensation börjar omfatta offentliganställda. Det förväntas leda till ökad ersättning till Sverige motsvarande 300 miljoner kronor baserat på dagens gränspendling. Precis som idag kommer pengarna betalas in till svenska staten och kommer Skåne till godo via det nationella utjämningssystemet.

Bakgrund

Region Skåne är en del av Greater Copenhagen som inrättat en Task Force för att få till ett nytt Öresundsavtal. I arbetet har båda regeringarna ingår tillsammans med Dansk Industri, Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Öresundsbro Konsortiet.

Överenskommelse om nytt Öresundsavtal (regeringen.se)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden