Gå direkt till innehåll
Nytt sjukhus i Östra Ramlösa

Pressmeddelande -

Nytt sjukhus i Östra Ramlösa

Regionstyrelsens arbetsutskott har idag beslutat föreslå regionstyrelsen att bygga ett nytt sjukhus i Helsingborg. Sjukhuset kommer att ligga på Östra Ramlösa där kommunen planerar en ny stadsdel.

Ett nytt sjukhus på Östra Ramlösa innebär att utformningen av ett modernt sjukhus inte begränsas av kompromisser i gamla och omoderna byggnader. Tillgängligheten till vården påverkas inte under byggtiden. Patienter, anhöriga och medarbetare slipper störningar från en byggarbetsplats. Det innebär inte heller stora ekonomiska skillnader jämfört med att fortsätta på nuvarande område.

- Efter att ha gått igenom beredningens genomgång av alternativen har vi beslutat att lägga fast en ny inriktning som innebär att ett nytt sjukhus i Helsingborg byggs i Östra Ramlösa och inte på det befintliga området. Det kommer att vara enklare, gå snabbare och snarast kosta mindre. Jag är glad att det finns ett brett politiskt stöd för detta i regionen och ett gott samförstånd med Helsingborg stad, säger Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

- Att bygga på ett nytt område har många fördelar, både för det befintliga sjukhuset som slipper anpassa sig till ett pågående och omfattande byggarbete och för det nya sjukhuset som utan kompromisser kan byggas efter den framtida sjukvårdens behov, säger Henrik Fritzon oppositionsråd i Region Skåne.

- När vi nu bygger ett nytt sjukhus, låt oss då passa på att ta tillvara alla möjligheter som digitaliseringen ger. Och låt oss passa på att bygga ett riktigt miljösmart sjukhus, säger Annette Linander, förste vice ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.

- Ett välfungerande och framtidssäkrat sjukhus är en viktig del i människors trygghet. Därför är det bra att regionen har satt ner foten och ämnar bygga ett helt nytt sjukhus på Östra Ramlösa. Helsingborgs stad kommer att göra vad vi kan för att bistå regionen i den fortsatta processen, säger Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

  Nuvarande sjukhus är från 1975 och en plan ska nu tas fram för att säkerställa sjukhusets funktion fram till inflyttning i nybyggt sjukhus. Åtgärderna vägs mot återstående nyttjandetid utan att göra avkall på driftsäkerheten.

  Det befintliga sjukhusområdet kommer att utvecklas i samarbete med Helsingborgs stad för annan verksamhet. Det innebär utveckling och planering av ny detaljplan för området för etappvis avyttring. En första etapp är avyttring av byggnad 23 för annan exploatör.

  Byggtiden för Östra Ramlösa beräknas till 11-13 år och kostnadskalkylen är 13 350 miljoner kronor jämfört med 15 900 miljoner kronor för befintligt sjukhusområde med en byggtid på 12-15 år.

  Kontaktuppgifter

  Carl Johan Sonesson (M)
  carljohan.sonesson@skane.se
  0705-08 32 33

  Henrik Fritzon (S)
  henrik.fritzon@skane.se

  Annette Linander (C)
  annette.linander@skane.se
  0725-63 56 98

  Peter Danielsson (M)
  peter.danielsson@helsingorg.se

  Jan Björnklund (S)
  Jan.björklund@helsinborg.se

  Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar - Region Skåne (skane.se)

  Stefan Lamme, 070-5286620, stefan.lamme@skane.se

  Birgitta Södertun, 0768-890163, birgitta.sodertun@skane.se

  Ingrid Lennerwald, 070-6063404, ingrid.lennerwald@skane.se

  Mätta Ivarsson, 0725-525108, matta.ivarsson@skane.se

  Annette Linander, 0725-635698, annette.linander@skane.se

  Niclas Nilsson, 0724-672552, Niclas.PO.Nilsson@skane.se

  Sara Svensson, 0709-134410, Sara.J.Svensson@skane.se

  Inger Tolsved Rosenkvist, 073-8069060, inger@tolsved.se

  Ämnen

  Presskontakt

  Presstjänsten

  Presstjänsten

  Presskontakt 044-3093977

  Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

  Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

  Region Skåne
  Västra Storgatan 12
  29189 Kristianstad