Gå direkt till innehåll
​OECD uppmanar till gränsöverskridande transportplanering

Pressmeddelande -

​OECD uppmanar till gränsöverskridande transportplanering

Idag publiceras OECD:s studie av Västra Skandinavien på en konferens i Göteborg. Området, som i studien benämns Megaregion Western Scandinavia, sträcker sig från Oslo-området utmed den svenska västkusten till Skåne. OECD ser området som en naturlig megaregion – om bara de berörda kommunerna, regionerna/fylkena och staterna kan samarbeta bättre.

- En del av lösningen på de utmaningar kring bristande samarbete som OECD pekar på tror jag kan lösas genom att flera aktörer nu gått med i STRING-samarbetet. Förutom Region Skåne ingår Region Halland, Västra Götalandsregionen och fylkena kring Oslo, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd. 

STRING-samarbetet startade ursprungligen som ett samarbetsorgan för de nordtyska delstaterna Hamburg och Schleswig-Holstein, de östdanska regionerna Själland och Huvudstaden, samt Region Skåne. I år har även Malmö stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Akershus fylke och Östfolds fylke gått med i STRING-samarbetet.

I studien rekommenderar OECD bland annat att en fullständig kostnads-nyttoanalys ska genomföras för att undersöka förutsättningarna för utbyggnaden av ett snabbt och modernt järnvägsnät längs kusten, med en eventuell utvidgning till den bredare Oslo-Hamburg-korridoren.

- OECD pekar särskilt på behovet av gröna och hållbara transporter som ett alternativ till vägtransporter, både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Det bör enligt OECD ske genom en utbyggd infrastruktur längs den svenska västkusten, säger Mätta Ivarsson.

- För att detta ska kunna bli verklighet krävs dock större samarbete och samsyn mellan de skandinaviska ländernas nationella infrastrukturplaneringar, gärna med en gränsöverskridande transportkommission, menar Mätta Ivarsson. Ett sådant samarbete kommer att gynna Skåne, som ju påverkas mycket starkt av gränsöverskridande transporter.

OECD-studien om Västra Skandinavien har gjorts på uppdrag av Akershus fylke, Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Oslo kommune, Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Østfold fylke.

OECD kommer även att presentera studien för en skånsk publik på en konferens i Helsingborg den 25 april.

Fakta om OECD:
OECD är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 35 medlemsländerna. En stor del av OECD:s verksamhet är att utvärdera och jämföra de olika medlemsländernas politik och policyer. Vidare har OECD en statistikdatabas med fakta om medlemsländernas verksamhet och ger ut årliga rapporter.

Fakta om String:
STRING-samarbetet startade ursprungligen som ett samarbetsorgan för de nordtyska delstaterna Hamburg och Schleswig-Holstein, de östdanska regionerna Själland och Huvudstaden, samt Region Skåne. I år har även Malmö stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Akershus fylke och Östfolds fylke gått med i STRING-samarbetet.

För mer information, kontakta:
Mätta Ivarsson (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden. Tel: 072 - 552 51 08. Nås även via Anna-Karin Olsson, pressekreterare Miljöpartiet Region Skåne, Tel: 072- 595 13 18

Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör, Tel: 044-309 32 06

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad