Gå direkt till innehåll
Ökat förtroende för vården under pandemin trots att färre sökte vård

Pressmeddelande -

Ökat förtroende för vården under pandemin trots att färre sökte vård

Trots att förtroendet för sjukvården i Region Skåne ökat under pågående pandemi så minskade vårdsökandet under 2020. Det märks bland annat genom att besöken på sjukhusens akutmottagningar minskat med cirka 15 procent. Samtidigt har en stor del av vården fortsatt fungera och medvetna prioriteringar har gjorts för att de med störst behov ska få vård.

Det visar Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021 från Sveriges kommuner och regioner (SKR), en årlig rapport som beskriver läget i hälso- och sjukvården. Fokus i årets rapport är ”ett år med corona”.

Ökat förtroende
Nya arbetssätt har bidragit till att upprätthålla vårdens tillgänglighet. Exempelvis minskade antalet mottagningsbesök inom primärvården med 15 procent. Men genom att ersätta dessa med ett ökat antal distanskontakter stannade minskningen av mottagningsbesöken vid 2 procent.

– Vi har under hela pandemin uppmanat alla om att har man behov av vård ska man söka. Men vi kan se att vårdsökandet minskat. Det gör att vi har stora utmaningar framför oss för att komma ikapp med den vård som fått vänta på grund av att pandemin stundtals drabbade Skåne hårt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.

Under pandemin har förtroendet för den skånska sjukvården ökat. Under förra året steg siffran med 14 procent och det gör att sju av tio skåningar har ”stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet”.

– Det visar att vi lyckats upprätthålla kvaliteten på vården trots stora utmaningar. Men nu gäller det att leva upp till detta och aktivt arbeta med att hantera den uppskjutna vården trots att vi går in i en sommarperiod. Det kan vi göra bland annat genom att förändrade arbetssätt tas tillvara, vård effektiviseras och samverkan mellan aktörer utvecklas. Samtidigt som våra medarbetares återhämtning prioriteras nu när det finns möjlighet, säger Pia Lundbom.

Under pandemin har den planerade vården tvingats dra ner till förmån för covidvård. Region Skåne har tvingats skjuta upp en stor mängd vård, framförallt inom ortopedi. Procentuellt ligger minskningen i Skåne i nivå med övriga regioner. Arbetet med återgång till ett stabilt vårdläge pågår sedan våren 2020 men har påverkats av pandemiläget.

Över snittet för standardiserade vårdförlopp inom cancervården
Antalet inlagda på sjukhus 2020 visar tydligt hur olika pandemin drabbat regionerna under året. Region Skåne hade en relativt mild första våg men har sedan augusti fram till april i år i princip legat över rikets nivåer. Under hösten blev läget allt tuffare och antalet covid-19 patienter kulminerade under jul- och nyårsperioden med 30 inskrivna per 100 000 invånare i flera veckor.

Region Skåne har klarat cancervården något bättre än snittet bland landets övriga regioner under förra året. Antalet cancerfall som inkluderas i ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ligger något över målet. Men ett minskat inflöde av patienter ses i de flesta processer. Speciellt märks detta bland specifika cancerprocesser som prostatacancer, urotelialcancer och lungcancer. Under 2021 ses ett ökat antal startade SVF jämfört med före pandemin.

Hela rapporten finns på SKR webb.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad