Gå direkt till innehåll
Ont i magen – ett vetenskapligt seminarium den 23 maj om mag-tarmkanalens självständiga liv

Pressmeddelande -

Ont i magen – ett vetenskapligt seminarium den 23 maj om mag-tarmkanalens självständiga liv

Mag-tarmkanalens yta motsvarar en normal radhustomt och rymmer ett kilo livsnödvändiga bakterier. I bästa fall i lever de i samförstånd med kroppens alla andra organ och ibland i sällskap med tropiska inkräktare som utgör ett slumrande hot i kroppens kretslopp.

När sjukdomar slår till krävs avancerad forskning och framstående sjukvård för att återställa en god bakterieflora eller avvärja hotet från tumörer och andra ovälkomna intränglingar.

Vid vårens vetenskapliga seminarium för journalister berättar forskare och kliniker vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus om allt från den intelligenta bukhjärnan och målsökande plåster till den galopperande ökningen av påstådd laktosintolerans.

Du är välkommen till seminariet som denna gång hålls på Skånes universitetssjukhus i Lund, Patienthotellet, Entrégatan 5, andra våningen, onsdagen den 23 maj 2012 mellan 10.00-16.00.

Program:

Den friska tarmfloran och mat som förbättrar tarmhälsan

Tarmens bakterieflora består av hundratals olika arter, där onda och goda arter lever i en finstämd balans. När denna rubbas mår kroppen inte bra. Professor Bengt Jeppsson och hans forskarkollega Åsa Håkansson beskriver förutsättningarna för en frisk tarm och presenterar naturens egen dundermedicin för krånglande magar.

Bukhjärnan – nästan lika smart som hjärnan

Den omkring sju meter långa mag-tarmkanalen omslutes av ett finmaskigt nervsystem som jobbar så självständigt att det skulle fungera även om förbindelsen till hjärnan skars av. Vid sjukdom kan emellertid vissa nervceller dö. Professor Eva Ekblads forskarlag har hittat tre skyddande ämnen som alla förbättrar dessa nervcellers överlevnad.

Hur minskar vi sjuklighet och dödlighet i tarmcancer?

Att mammografi minskar dödlighet i bröstcancer är numera i stort sett oomtvistat. För professor Mef Nilbert är screening mot tarmcancer, som drabbar nästan lika många medborgare, lika självklar men hittills endast genomförd i enskilda regioner eller länder. Hon hoppas nu att Region Skåne tar chansen att delta i en stor studie som jämför olika metoder att screena hela befolkningen.

Målsökande plåster hejdar sammanväxning i buken efter operation

Nio av tio som opereras i buken med öppen kirurgi drabbas av sammanväxningar och fem procent av dessa får bestående besvär med tarmvred. Kirurgen Bobby Tingstedt har tillsammans med kemister utvecklat ett invärtes biologiskt plåster som fäster på skadade ytor i bukhinnan. Det skulle kunna användas kliniskt vid 80-100 000 operationer årligen och bespara patienter onödigt lidande i form av smärtor och omoperationer.

Laktosintolerans – normaltillstånd eller folksjukdom?

Butikshyllorna dignar numera av laktosfria produkter och i Skåne beställs varje år 11 000 gentest på misstänkt laktosintolerans. Barnläkaren Louise Laurell och hennes kollegor ifrågasätter denna explosion av antalet laktosintoleranta medborgare i Sverige och förespråkar en mer nykter syn på mjölkprodukter och hur de konsumeras.

Dödlig tropisk parasit kräver ny läkarkompetens i Sverige

Den heter Strongyloides stercoralis, är några millimeter stor och lever ett gott liv i kroppens kretslopp. Masken följer med sin värd från främst tropiska områden och gör normalt inget väsen av sig. Men när dess bärare behöver exempelvis kortison mot astma förökas den explosionsartat och orsakar ond bråd död i åtta av tio fall. Infektionsläkaren Jonas Bläckberg är en av dem som allt oftare tagit emot patienter som drabbats.

 Välkommen till seminariet!

 I samband med seminariet utkommer årets första nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa med tema Ont i magen. Tidigare nummer är Andningen och livet, Solen – sjukdom och hälsa, Depression och mani, Läkande medel, Lev livet friskare, Kamp mot fetman, Hjärnan i tanke och rörelse, Sex och genus, Hur fungerar våra sinnen?, Minska smärtan, Nya vägar för cancerbehandling, Kroppen i rörelse, Den medicinska bilden, Leva med diabetes och Det goda åldrandet. De finns tillgängliga vid seminariet, men kan också beställas från nedanstående adress.

 Arrangörer av dessa journalistseminarier samt utgivare av tidskriften och webbplatsen Aktuellt om vetenskap & hälsa är Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus,LabmedicinSkåne och Psykiatri Skåne.

 Anmälan sker till Katrin Ståhl, kommunikatör, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, telefon 046-222 01 31, katrin.stahl@med.lu.se.

Vi vill ha anmälan senast den 21 maj. Bifoga även önskemål om alternativ mat.

------------

Johanna Sandahl, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 0709-94 34 79, johanna.sandahl@med.lu.se

Hans-Göran Boklund, Skånes universitetssjukhus Malmö, 0768-87 11 05,
hans-goran.boklund@skane.se

Per Längby, Skånes universitetssjukhus Lund, 0706-17 12 53, per.langby@skane.se

Elisabet Sjöberg Wester, Labmedicin Skåne, 0768-89 06 64, elisabet.sjoberg-wester@skane.se

Sofia B Liljedahl, Psykiatri Skåne, 0768-87 16 41, sofia.b.liljedahl@skane.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden