Gå direkt till innehåll
Presentation av råd för strategisk upphandling

Pressmeddelande -

Presentation av råd för strategisk upphandling

Region Skåne utvecklar sitt arbete med upphandling genom att tillsätta ett råd för strategisk upphandling. Syftet med rådet är att stärka arbetet med strategisk upphandling och arbeta systematiskt med att främja innovationer, sociala krav och miljöaspekter vid upphandlingar.


Rådet är tvärsektoriellt och består av 16 deltagare från offentlig sektor, näringsliv, fackliga organisationer, idéburen sektor och akademien.

– Vi i Region Skåne vill ligga i framkant när det gäller upphandlingar som bidrar till samhällsnytta. Nu har vi fått ihop en stark grupp till rådet som kompletterar varandra i kunskap och erfarenheter. Genom strategiskt och tvärsektoriellt arbete kommer vi kunna nå nya insikter och idéer kring upphandling, säger Amela Hodzic (S), regionråd med ansvar för upphandling.

– Jag ser mycket fram emot att ta del av rådets samlade erfarenheter och olika perspektiv. Det kommer att leda till ytterligare utveckling av vår upphandlingsverksamhet, säger Louise Strand, inköpsdirektör.

Rådet för strategisk upphandling ska träffas tre-fyra gånger per år och har sitt första möte den 19 november i Malmö.

Medlemmar i Region Skånes råd för strategisk upphandling

 • Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande upphandlingsstrategiutskottet, Region Skåne
 • Liliana Lindström (M), vice ordförande upphandlingsstrategiutskottet, Region Skåne
 • Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne
 • Roger Ahlgren, Commercial Manager, Johnson & Johnson
 • Linda Andersson, partner, Ernst Young
 • Charles Edquist, professor i innovation, Lunds universitet, ledamot av Nationella innovationsrådet
 • Azita Shariati, Vd, Sodexo
 • Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega
 • Björn Lagnevik, Innovation Manager, Innovation Skåne AB
 • Marianne Larsson, Director of Innovation, Innovation Skåne AB
 • Christoph Lukkerz, verksamhetsutvecklare, Nätverket - Idéburen sektor Skåne
 • Anna Nilsson, ledamot i Visions förbundsstyrelse
 • Magnus Thure Nilsson, VD, Media Evolution City
 • Catharina Piper, advokat, Advokatfirman Lindahls
 • Oskar Taxén, jurist, Kommunal
 • Niklas Tideklev, projektledare innovationsupphandling, Upphandlingsmyndigheten


Fakta

Upphandling är en strategiskt viktig fråga för Region Skåne. Genom att använda regionens köpkraft och utveckla arbetet med upphandling kan bättre vård och service erbjudas och skattemedlen användas mer effektivt samtidigt som samhällsutvecklingen påverkas positivt. Regionen använder upphandling för att verka för innovationer och social och miljömässig hållbarhet. Regionen har fokus på att öka dialogen med marknadsaktörer, en så kallad dialogbaserad upphandling.

För mer information kontakta

Amela Hodzic (S), regionråd med ansvar för upphandling. Tel: 044-309 3261

Malin Tykesson (S), pressekreterare. Tel: 0725-99 76 04

Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne. Tel: 040-675 35 07

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden