Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 1 juni

Primärvården rustad och redo för fler provtagningar

Från och med idag, måndag den 1 juni, erbjuds personal inom räddningstjänst och polis med symtom test för covid-19 på de skånska vårdcentralerna.

-Det är glädjande att vi nu kan komma igång även med dessa tester. Vi behöver utöka möjligheten till provtagning, säger Sofia Ljung, förvaltningschef för primärvården.

I ett första steg kommer polis och räddningstjänstens personal med symtom att provtas i Region Skåne. Den som testas ska gå via sin chef, provet tas på den vårdcentral där man är listad, offentlig eller privat, och ska tas inom tre dygn från första sjukdomssymtom.

Syftet med provtagning av personal inom polis och räddningstjänst är i första hand att personal med luftvägssymtom eller feber som inte beror på covid-19 ska kunna återgå till arbetet snabbare. Det kan också vara användbart för att kunna fria från covid-19-misstanke vid till exempel allergiska besvär.

Polis och räddningstjänst är de två yrkesgrupper som är först ut när den så kallade prioritetsgrupp 3, ”övrig samhällsviktig verksamhet”, nu erbjuds provtagning. Samhällsviktig verksamhet kan kortfattat beskrivas som verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som tagit fram listan över vad som räknas som samhällsviktig verksamhet.

Ett tiotal studier om covid-19 igång på Skånes universitetssjukhus

Parallellt med vården av patienter med covid-19 pågår det flera forskningsprojekt på Skånes universitetssjukhus om pandemin och dess konsekvenser. Studier om covid-19 har fått högsta prioritet bland pågående forskningsprojekt.
Läs mer här

Aktuella siffror

I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1755 (+16)
Totalt antal provtagna i Skåne: 16825 (+117)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 76 (-3), varav i intensivvård 12 (-4)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 194 (+8)

Hjälpa till

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad